TV der bevæger dig

Statsminister er glad for Sydslesvig-afgørelse

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) glæder sig over, at det danske mindretals særstatus nu er slået fast og håber på ro omkring mindretalspoli tikken i Slesvig-Holsten.

- Det er meget glædeligt, at den slesvig-holstenske landsforfatningsdomstol er nået frem til denne kendelse. Men også forventeligt. Jeg håber nu, at der falder ro omkring mindretalspolitikken, der i de seneste år har været ude i nogen bølgegang, siger statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) i en kommentar til, at Slesvig-Holstens forfatningsdomstol har afvist en række klager over, at Sydslesvigsk Vælgerforening er fritaget for spærregrænsen på fem procent.

Helle Thorning henviser dermed til, at den tidligere delstatsregering i Slesvig-Holsten skar kraftigt i de offentlige tilskud til de danske skoler i Sydslesvig.

Efter valget sidste år, hvor SSW fik tre mandater, kom partiet med i den nye delstatsregering. Det vakte harme i konservative kredse, som derfor klagede til forfatningsdomstolen, der fredag har afvist klagerne.

Også på de sociale medier vælter det ind med lykønskninger fra danske politikere til mindretallet syd for grænsen.

- Jeg er glad på det danske mindretals vegne. Det er en vigtig dom, der er blevet afsagt i dag. Og det er også godt for mindretal i resten af Europa, skriver Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, der er valgt i Sønderborg, på Facebook.