Stort protestmøde i Flensborg mandag

For første gang i nyere tid indkalder Det Sydslesvigske Samråd til et åbent stormøde. Stormødet handler om den aktuelle mindretalspolitiske situation, hvor Kiel-regeringens planlagte besparelser over for de danske mindretalsskoler, der kommer i højsædet.

Det Sydslesvigske Samråd indbyder til offentligt stormøde om den aktuelle mindretalspolitiske situation og ligestilling mandag den 29. november kl. 19.30 på Duborg-Skolen.

SSFs og Samrådets formand Dieter Paul Küssner åbner mødet, hvorefter den aktuelle situation skildres af SSWs landsformand Flemming Meyer, og Dansk Skoleforening gør status ved formand Per Gildberg.
Mødet slutter et udkast til resolution med en protest.

Fastholder kravet om ligestilling

- Vi fastholder ligestillingskravet overfor landsregeringen, både når det gælder vore skoler og vort foreningsliv. Samrådet udsender disse dage en statusskrivelse i henhold til ligestillingskravet til politikere i kommuner, kredse, landdagen og forbundsdagen. Vi fastholder presset og kravet om borgerligt ligeværd, siger SSFs og Samrådets formand Dieter Paul Küssner før mødet, der skal vise regeringen i Kiel, at mindretallet ikke helmer, før ligestillingen er en realitet.