TV der bevæger dig

Strid om sydslesvigske studenter-karakterer er løst

Studenter fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen i Sydslesvig bliver nu atter ligestillet med studenter fra gymnasier nord for grænsen, når de søger ind på videregående uddannelser i Danmark.

00:23 Luk video

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Dansk Skoleforening for Sydslesvig er mandag blevet enige om at justere den omregningstabel, som elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen får omregnet deres karaktergennemsnit efter, når de søger om optagelse på en videregående uddannelse i Danmark.

Det sker efter en grundig dialog mellem de to ministerier og Dansk Skoleforening for Sydslesvig.

Hvor karaktererne tidligere blev omregnet i forhold til gennemsnittet på de to mindretalsgymnasier, blev det fra sommeren 2014 omregnet efter en kvotient, der fastsættes efter det samlede gennemsnit for hele Tyskland.

Det betød i praksis, at de danske mindretals-elevers gennemsnit blev væsentligt lavere end tidligere, når det omregnes fra tysk til dansk karakterskala, og det truede drømmestudiepladsen i Danmark for studenterne fra Sydslesvig.

Nu er der enighed om igen at beregne de sydslesvigske studenters efter gennemsnittet alene for de to danske gymnasier syd for grænsen.

- Dansk sprog og kultur er omdrejningspunktet for Skoleforeningens virke. Det er derfor utrolig vigtigt for os, at der nu er fundet en løsning, der tager højde for de faktiske forhold, der adskiller vores danske gymnasier i Sydslesvig fra den offentlige tyske skole, siger formanden for Dansk Skoleforening for Sydslesvig Udo Jessen.

Troels Ravn, formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, Soc.dem., glæder sig over, at striden om karaktererne nu er slut - varighed 23 sekunder:

.

 

Fakta:

Eleverne fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommeren
2015 i tillæg til deres tyske eksamensbevis modtage:

1.Et indstik på dansk til skolernes tyske eksamensbevis, som formidler
den enkelte elevs kvalifikationer ved optag på en videregående
uddannelse i Danmark.

2.Af indstikket fremgår et omregnet karaktergennemsnit og omregnede
enkeltkarakterer for den enkelte elev.

3.Karaktergennemsnittet udregnes på baggrund af en omregningstabel,
der bygger på de to skoler som en selvstændig statistisk population.

Den skolebaserede omregningstabel vil gælde alle ansøgere fra de to
skoler, som søger optagelse på en videregående uddannelse i Danmark
fra sommeren 2015.