TV der bevæger dig

Sydslesvig kalder, er mottoet for årsmødet i SSF i denne weekend

To parlamentsformænd og syv ministre deltager i Sydslesvigsk Forenings årsmøde, der afholdes i denne weekend.

01:55

1 af 2

Der holdes en række møder, arrangementer og koncerter rundt omkring i Sydslesvig i denne weekend.

Kulminationen på årsmødet er de tre friluftsmøder i morgen i Flensborg, Slesvig og Tønning.

Sydslesvig Forenings formål er bl.a. at udbrede og pleje det danske sprog og at værne om og fremme dansk og nordisk kultur.

Det danske mindretal får en samlet dansk statsbevilling på mere end 500 millioner kroner årligt. Det er rundt regnet 2/3 af, hvad det danske mindretal koster. Resten finansieres ved tyske tilskud og medlemskontingenter.

Det danske mindretals medlemmer opfatter sig selv som danske sydslesvigere, tyske statsborgere ? med dansk identitet.

Den regionale bevidsthed kommer bl.a. til udtryk ved, at en del af medlemmerne til daglig ikke kun taler dansk, men også sønderjysk, tysk eller plattysk.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30.

Mere kultur