Ting fra hverdagen fortæller historie

Historikere fra begge sider af grænsen er i gang med at samle mærkelige genstande. Tingene bliver samlet på Dannevirke Museum i nærheden af Slesvig. Effekterne skal indgå i projekt ?Mindretalsliv? på begge sider af grænsen.

Selv ragelse kan være med til at erindre om det dansk-tyske grænselands nyeste historie. Måske er det endda ting til museernes udstillinger.

Film eller ting

Spørgsmålet er, om det skal være film fra et dansk årsmøde eller en Knivsbjerg-dag. Eller skal det være billeder og beretninger fra hverdag og fest i det tyske eller det danske mindretal?

Har Den tidligere leder af det tyske mindretal i Danmark, Hans Heinrich Hansen, gemt sin Dybbøl-tale fra 1995? Har den tidligere amtsborgmester Kresten Philipsen gemt sine opskårne bildæk fra balladen om Region Slesvig?

Aftenmøde i dag

Det fælles dansk-tyske projekt om ?Mindretalsliv/ Minderheitenleben? bliver forklaret ved et offentligt aften-møde i det tyske mindretals hus i  Aabenraa/Apenrade tirsdag (den 26. Januar).

Projektets medarbejdere har konsekvent været to-sprogede i de to et halvt år, projektet har kørt. To af projektets medarbejdere, Ruth Clausen fra det tyske museum i Sønderborg, og René Rasmussen fra det danske mindretals museum, Danevirkemuseet, vil fortælle, hvad der allerede er indsamlet hos private og i foreninger, fra mindretallenes skoler og kirker, forsamlingshuse og børnehaver.

Alt sammen skal bruges til de kommende udstillinger om tiden efter 1945 på mindretallenes egne museer og på Sønderborg Slot.

Hverdag og fest

Samtidig fortæller to andre medarbejdere, etnologen Anna Buck og filmfotografen Roald Christensen, begge Flensborg/ Flensburg, om arbejdet med at dokumentere hverdag og fest i det danske og tyske mindretal. De viser også filmklip fra forskellige begivenheder.
 
Journalist Flemming Nielsen vil fortælle om en række interviews med kendte og ukendte grænselandsbeboere, som han i efteråret 2009 har optaget for de to mindretals arkiver, det danske i Flensborg/ Flensburg og det tyske i Apenrade/ Aabenraa.