Ulven tilbage i Slesvig?

Der er nu tegn på, at ulven er vendt tilbage til Slesvig-Holsten, syd for den dansk-tyske grænse, skriver Flensborg Avis. Første tegn på ulvens tilbagevenden var, da et større dyr - sandsynligvis en ulv - gik i en fotofælde.

Ifølge miljøministeriet i Kiel har eksperter fra Wildpark Eekholt i Segeberg Amt konstateret, at det drejer sig om en hanulv efter at have analyseret efterladenskaber fra et dyr.

100 km syd for grænsen

Dyret befandt sig ca. 100 kilometer syd for den dansk-tyske grænse.

Der blev senest registreret ulve i Slesvig-Holsten i 2007, da en ung ulv på vandring blev kørt over i nærheden af Süssel i Ostholstein Amt. Inden da havde der ikke været spor af ulve i knap 200 år.

Har fremtid

- At ulven nu igen er i Slesvig-Holsten, er et tegn på, at dyr, der egentlig er blevet udryddet, alligevel har en fremtid her, siger Slesvig-Holstens miljøminister, Robert Habeck fra De Grønne.

Også det slesvig-holstenske jagtforbund er glad for, at et længe ventet vildt dyr igen har fundet vej til den nordligste delstat, mens det slesvig-holstenske fåreavlerforbund betragter ulvens tilbagevenden med skepsis.

Miljøministeriet opfordrer da også fåre- og gedeavlere til at tage deres forholdsregler mod tyveri fra ulven, der dog primært finder sin føde i naturen, skriver Flensborg Avis.

Det sky dyr er til gengæld ikke til fare for mennesker, understreger ministeriet.

For ikke at udsætte ulven for stress offentliggøres det ikke, præcis hvor i Segeberg Amt ulven er observeret.I det 19. århundrede var ulven så godt som udryddet i Tyskland. Nu er der igen 15 flokke med i alt flere end 100 individer.

Ulven fra Segeberg hører ifølge miljøministeriet formentlig til den tysk-vestpolske population, og man går ud fra, at den er en enspænder, der er indvandret fra Mecklenburg-Vorpommern, skriver Flensborg Avis.