Vigtigt valg for det danske mindretal i Sydslesvig

Syd for grænsen afgør vælgerne søndag, om den slesvig-holstenske regering bestående af SPD, De Grønne og det danske mindretalsparti, SSW, skal fortsætte, når der er valg til Slesvig-Holstens landdag i Kiel.

Klokken 8.00 søndag åbner valglokalerne i Slesvig-Holsten, hvor 2,321 millioner borgere er stemmeberettigede. Det er det største antal siden 1949.

Det skyldes dels vækst i befolkningen og at valgalderen for første gang sat ned til 16 år. Det betyder, at 57.000 nye vælgere under 18 år må stemme ved valget. 

SSW har ved dette valg ny spidskandidat, da 69-årige Anke Spoorendonk, nuværende minister i delstatsregeringen og hidtidig stemmesluger for mindretallets parti går på pension - og derfor ikke stiller op til landdagen, hvor hun har haft sæde siden 1996. De seneste fem år har hun været Europa-, kultur- og justisminister.

Den nye spidskandidat er Lars Harms, 52 år og fra Husum. Han har siddet i Landdagen i 17 år - men har stået i skyggen af Anke Spoorendonk. 

I en helt frisk opinionsundersøgelse fra ZDF offentliggjort fredag, står den nuværende regering til at tabe regeringsmagten. Det er den sidste måling før valget og den viser en føring til CDU med 32 procent af stemmerne, mens SPD får 29. 

Ved seneste valg i 2012 lå valgdeltagelsen ved 60,2 procent.

SSW i landdagen