TV der bevæger dig

Vil have besked: Er postkassefirmaer lovlige?

En række politikere kræver nu ren besked om lovligheden af postkassefirmaer på adresser i Flensborg. TV SYD kunne lørdag afsløre, at en række store danske transportvirksomheder har etableret afdelinger i Flensborg uden aktiviteter, men en postkasse.

En stribe danske transportvirksomheder har fælles postkasse, kunne TV SYD afsløre lørdag. Nu vil politikere - og minister - have undersøgt lovligheden.

En stribe danske transportvirksomheder har fælles postkasse, kunne TV SYD afsløre lørdag. Nu vil politikere - og minister - have undersøgt lovligheden.

1 af 2

Det har de gjort for at kunne udflage lastbiler og udskifte danske chauffører med billige udenlandske.

Firmaerne er rene postkasser uden aktivitet. Og spørgsmålet er, om det er i overensstemmelse med EUs forordning om vejtransport ? og især etableringskravet.

Eksperterne strides om det, vognmændene gør, er lovligt eller ulovligt. Derfor rejses spørgsmålet nu overfor den danske transportminister, Henrik Dam Kristensen - og for EU-kommissionen.

Klart ulovligt

I TV SYD i dag noterer en jurist fra Dansk Transport og Logistik, som har været med til at lave forarbejde til EU-forordningen, at postkasse-firmaerne er klart ulovligt.

Pinligt

Branche-organisationen for vejtransport, ITD, opfordrer til at setoppe mudderkastningen. Jacob Chr. Nielsen, adm. direktør i ITD, skriver i en pressemeddelelse:

- I den aktuelle debat om de såkaldte ?postkasseselskaber? gør fagbevægelsen og udvalgte folketingspolitikere et stort problem ud af, at transportselskabernes udenlandske kontorer har en lav bemanding og begrænset åbningstid. Men dette er ?verden på hovedet?. For danske politikere burde jo glæde sig over, at de udenlandske kontorer har en begrænset bemanding, for det betyder jo, at hovedparten af det administrative personale stadig befinder sig nord for grænsen.

- Selvfølgelig skal vi stædigt insistere på, at alle skal holde sig inden for lovgivningens rammer, så konkurrencen er fair og ensartet, fortsætter Jacob Chr. Nielsen. Men det er pinligt at høre danske folketingspolitikere og fagforeningsfolk - uden den fjerneste indsigt i eller indflydelse på tysk ret - udtale sig i medierne om lovligheden af selskaber, etableret i Tyskland. Lad dog de tyske myndigheder om at kontrollere det ? og kom i stedet ind i den kamp, I har indflydelse på, nemlig kampen for at skabe bedre og mere konkurrencedygtige rammevilkår for virksomhederne nord for grænsen.

Ser med alvor

Transportminister Henrik Dam Kristensen holder ferie i denne uge. Men han udtaler til TV SYD, at han ser med alvor på de oplysninger, som TV SYD har bragt. Han vil kontakte de tyske myndigheder for at høre deres vurdering af lovligheden af postkasse-firmaerne.