EU bevilger millioner til stort klima- og naturprojekt i Tøndermarsken

EU har givet tilsagn om et tocifret millionbeløb til udviklingen af Margrethe Kog Nord. Stedet skal omdannes fra landbrugsarealer til at være både et fugleområde og et vandreservoir.

EU har bevilget 41 milioner kroner til udviklingen af Margrethe Kog Nord, der ligger i det sydvestligste Danmark, skriver Tønder Kommune i en pressemeddelelse.

Området - der lige nu er et 248 hektar stort landbrugsområde - skal omdannes til et fuglereservat af international betydning for eng- og vadefugle.

Samtidig bliver det indrettet som et vandreservoir, der skal afhjælpe ved risiko for oversvømmelser af Tøndermarskens byer, landbrugsarealer og ejendomme, når der er kraftigt nedbør, og der kommer pres på digerne i området.

Værd at vente på

- Godkendelsen har været længe undervejs, men med dette positive resultat har den virkelig været værd at vente på, siger formand for Tøndermarsk Initiativet og borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen, Venstre.

I oktober 2019 meldte EU positivt tilbage på den indledende ansøgning og opfordrede til at indsende en fuld ansøgning med frist i februar i år. Det er denne ansøgning, der nu har fået grønt lys af EU Life.

Projektets gennemførelse forudsætter, at landmænd og jordejere i området er indstillet på at indgå aftaler om salg og bytte af jord, og at alle parter kan blive enige om jordpriser og øvrige vilkår.

Udover at EU giver 41 millioner kroner til projektet, så donerer Tøndermarks Initiativet og andre yderligere 28 millioner kroner til projektets gennemførelse.

Hvad er Tøndermarsk Initiativet?

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. 

Initiativet er Danmarks største samlede projekt til udvikling af et unikt område med et budget på 210 millioner kroner.