Historisk sluse sat til salg for en krone

Digegreve Friedrich Hindrichsen og digelaget har tilbudt Tønder Kommune at købe den gamle sluse ved Højer for 1 krone.

Digelaget mener ikke, at slusen længere opfylder sin oprindelige funktion.

Den gamle sluse ved Højer står altid åben. Det har den gjort siden 1980, da det fremskudte dige, der ligger 1,5 kilometer længere ude mod vadehavet, stod færdig. Derfor mener Digegreve Friedrich Hindrichsen at Tønder Kommune skal overtage vedligeholdelsen

- Vi sørger for afvanding og ikke for vedligehold af en turistattraktion, siger han.

I løbet af de seneste to år har digelaget lavet vedligehold på slusen for mere end 300.000 kroner, og det har digelaget slet ikke penge til.

Digegreve Friedrich Hindrichsen.
Digegreve Friedrich Hindrichsen.
Foto: Tue Wettergreen-Paltorp, TV SYD

Han understreger, at kun en tredjedel af vandet, der strømmer gennem slusen, kommer fra Tøndermarsken. Resten af vandet pumpes i Vidåsystemet fra Tyskland og kommer fra oplandet helt ud mod Aabenraa-området.

- Det har ikke noget med os at gøre. Myndighederne har ansvaret og pengene til det, påpeger digegreven, der også hæfter sig ved, at driften af det fremskudte dige og Vidåslusen påhviler det offentlige.

Borgmester takker nej

Men selvom det kan lyde som et knaldtilbud, takker borgmester, Henrik Frandsen fra Tønder Listen nej til tilbuddet.

-Vi har modtaget en henvendelse fra Digelaget om, at Tønder Kommune skulle overtage slusen og dermed også forpligtelsen til at vedligeholde den. Men det har vi ikke imødekommet, siger Henrik Frandsen

Han mener stadig, at Digelaget skal stå for vedligeholdelsen, som de har gjort siden 1930’erne. Men han påpeger samtidig, at Tønder Kommune i tidligere tilfælde af store udgifter har bidraget med halvdelen af udgifterne

- Afslaget betyder ikke, at Tønder Kommune ikke gerne vil hjælpe igen. Og en måde at gøre det på kunne være at bidrage til at søge eksterne midler til vedligeholdelsen, siger Henrik Frandsen.

Parat til at lade slusen fjerne

Men Friedrich Hindrichsen er så grundigt træt de store udgifter forbundet med slusen, at han er parat til at rive den ned, selvom han egentlig synes den er bevaringsværdig

- For vores skyld kan slusen blive brækket ned. Det vil en masse folk mene er synd, og det jeg enig i, for det er jo et historisk bygningsværk. Men det kan ikke blive ved med at påhvile lodsejerne at holde den ved lige.