I dag lukker 51-år gammel fabrik i Skærbæk: De fleste medarbejdere er videre

Både nyere kollegaer og folk som stoppede for år tilbage var i dag samlet til afsked på fabrikken i Skærbæk.

Opdateret: Det har tidligere fremgået af artiklen, at 133 ud af 135 medarbejdere havde fået nyt job eller går på pension. Jens Bekke, pressechef for Velux Gruppen, oplyser den 15. april, at de 133 også inkluderer medarbejdere, der har fået forlænget sin kontrakt frem til juli eller frem til pension, samt medarbejdere, der ikke har bedt virksomheden om hjælp til at finde nyt arbejde. Disse informationer er rettet i artiklen. Borgmester Henrik Frandsen har udtalt sig på baggrund af de gamle oplysninger. 

I dag slutter et kapitel, der har været skrevet gennem 51 år. Skærbæk Bygningsindustri, der indtil i dag var den største virksomhed i Skærbæk, smækker døren for sidste gang.

Det er dog ikke den samme store overraskelse i dag, som det var, da beslutningen blev truffet og offentliggjort i slutningen af september sidste år. 

quote

De værdier vi har levet efter de sidste mange år, dem har ledelsen levet op til.

Ole Kær, tidl. tillidsrepræsentant, Velux, Skærbæk

Fabrikken i byen ud til vadehavet har specialiseret sig i at producere trækomponenter til ovenlysvinduer og var underleverandør til Velux-fabrikkerne. De selv samme trækomponenter blev der i efteråret ledig kapacitet til på Velux-fabrikkerne, og derfor var der ikke behov for Skærbæk Bygningsindustri.

Fabrikslokalerne er sat til salg og tilbage står 135 medarbejdere.

- Det er jo en trist dag, for det har været en af de virkelig gode solide arbejdspladser og store arbejdspladser gennem mange år. Men jeg glæder mig da også over at næsten alle har fået nyt job og er kommet godt videre, selvom det ikke overskygger, at det er et stort tab for kommunen, vil jeg gerne lige sige, udtaler borgmester, Henrik Frandsen (V). 

133 af medarbejderne er videre, fortæller pressechef Jens Bekke. De fleste i nyt job, men enkelte skal også på pension eller har fået forlænget kontrakt. I dette tal indgår også medarbejdere, der ikke har bedt om hjælp fra Velux.

De mange nye ansættelser skyldes, at ledelsen, jobcenter, konsulentfirmaer og medarbejderne har hjulpet hinanden videre, lyder det fra den nu tidligere tillidsrepræsentant, Ole Kær, der nåede at være knap 29 år på fabrikken. 

Han fortæller for eksempel, at der har været afholdt åbent hus for virksomheder, der kunne komme og tale med medarbejderne, og en bus af medarbejdere har været sendt til en virksomhed for at se, om det kunne være noget for dem.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan sige, at de ikke fik den hjælp de havde brug for. Så den mønstervirksomhed vi er lært op i, og de værdier vi har levet efter de sidste mange år, dem har ledelsen levet op til, siger han, men hæfter sig ved, at man skal have respekt for dem, der endnu ikke er kommet videre i nye jobs, siger Ole Kær.

Borgmester, Henrik Frandsen (V) fortæller, at kommunen har brugt en del ressourcer på at hjælpe medarbejderne videre via jobcenteret med tilbud om efteruddannelse og omskoling. Han mener ikke, at det er en særbehandling i forhold til den indsats man gør ved andre, der bliver ledige.

- Det er ikke sådan, at man ikke laver det samme arbejde i andre situationer, men det er klart, at det er nødvendigt at sætte massivt ind, når det drejer sig om så mange medarbejdere, siger han og uddyber. 

- Erfaringer fra store nedlukninger er, at man hvis gør en stor indsats med det samme, så lykkes det ofte at få folk i arbejde igen.

Om Velux

Et minde for fremtiden

Selvom medarbejderne er kommet godt videre i nye jobs og Skærbæk Bygningsindustri hører til fortiden, så tager de et minde med sig, som Historisk Forening for Skærbæk har stået for. 

Hvert år laver foreningen et skrift, og i den forbindelse har de interviewet medarbejderne og udarbejdet et 40 siders hæfte, hvor de beskriver virksomhedens udvikling gennem årene. 

Lokalhistorisk arkiv laver hæfte om Velux i skærbæk
Foto: Jens Bekke, Velux-gruppen

Den får alle medarbejdere en kopi af her på sidste dag.