Landbrugsjord skal gøres vild i marsken

Flere kommuner vil hoppe med på vognen og gøre ligesom Tønder Kommune.

I Tønder Kommune vil de lave almindelig landbrugsjord om til multifunktionel jord ved Margrethe Kog i Tøndermarsken.

- Helt overordnet er der to formål. Det ene er nye, gode levesteder for de fugle, der lever herude i området, og så går det ud på at parkere noget vand fra Vidåen, når der er rigtig højvande i den. Så vil vi gerne kunne aflaste den ved at putte noget vand i et stort område herinde, siger Jørgen Nicolaisen, der er miljømedarbejder i Tønder Kommune. 

68 millioner kroner har kommunen fået til projektet af EU til at skabe multifunktionel jord, og noget tyder på, at de ikke er de eneste, der har tænkt sig at søge midler til dét formål. 

Landbrugsstyrelsen har nemlig modtaget fem nye ansøgninger, hvor kommuner beder om at få hjælp til at skifte landbrugsjord ud til vild natur. Heriblandt er både Esbjerg og Horsens Kommuner. 

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

I multifunktionelle projekter sammentænkes landbrugsproduktion med bl.a. biodiversitet, drivhusgasreduktion, klimatilpasning, rent vandmiljø, friluftsliv samt landdistriktsudvikling. Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem køb og salg af jorder kan muliggøre multifunktionelle projekter.

I den multifunktionelle jordfordeling tages et eller flere tidligere landbrugsarealer ud af drift for bl.a. at give plads til naturen, forbedre miljøets tilstand og give borgerne adgang til flere oplevelser i det åbne land. Jordfordelingen er et puslespil mellem områdets lodsejere, hvor deltagerne køber og sælger jord med hinanden samtidigt. Resultatet bliver, at lodsejerne, der lader jord gå ud af drift, får tilbudt landbrugsjord i erstatning, og for alle deltagende lodsejere er målet at samle deres marker i større blokke eller på placeringer, så det giver god mening for deres bedrift. 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Forhandling med lodsejere

I 2019 afsatte Folketinget 150 millioner kroner til multifunktionel jord som en del af den såkaldte tørkepakke. Her er der så mulighed for kommunerne at søge om hjælp til jordbytningen. 

Bliver et projekt godkendt, så hjælper Landbrugsstyrelsen med at forhandle med landmænd i lokalområdet om at tage deres landbrugsjord - og udlægge den til natur. I stedet får landmændene enten jord et andet sted, eller de sælger den jord, der er tale om.

- Der er nogle landmænd inde i området i dag, som bruger jorden i deres drift, og de skal jo også have deres drift fremadrettet, så de har brug for noget erstatningsjord. Der er jordfordelingen et vigtigt værktøj, så man kan finde den jord udenfor projektområdet, fortæller Simon Fly-Petersen, der er miljømedarbejder i Tønder Kommune.

Tønder Kommune multifunktionel jord
Foto: Frank Bisgaard Winther