Millionprojekt i Tønder skal få flere ørred og laks i Brede Å

Med støtte fra flere fonde går Brede Å Lystfiskerforening og Tønder Kommune sammen i et nyt projekt. Der skal etableres såkaldte stryg i åen for at sikre bedre gydeforhold for de eftertragtede fisk.

Til sommer går et projekt i Brede Å i gang. Projektet går ud på at etablere fem såkaldte stryg i Brede Å og Lobæk. Strygene vil ligne naturlige stryg med lavt vand, hurtig strøm og masser af sten og grus på bunden, og dét er godt for fiskene

- Sådan som forholdene er nu i åen, fungerer det ikke. Der er for stor vanddybde og for hurtig gennemstrømning. Med de nye stryg ændrer vi både bredden af åen og vanddybden. På den måde får vi skabt optimale forhold for fiskeyngel, fortæller Simon Fly-Petersen, der er miljømedarbejder i Tønder Kommune og projektleder på projektet.

Det hele er kommet i stand efter en massiv indsats fra Brede Å Lystfiskerforening, hvor Torben Hansen er formand for vandplejen.

- Det kommer til at ændre landskabet og vandløbet markant, og det er vi rigtig glade for. Erfaringer fra lignende projekter i Vingsted nær Vejle har vist, at bestanden af fisk vokser betragteligt, fortæller han.

Ikke kun for lystfiskere

De nye stryg bliver oprettet ved at grave åen mere end dobbelt så bred som det nuværende forløb. Herefter tilføres store sten og grus, så vandstanden bliver lav, og så fiskene kan finde naturlige steder at gemme sig og  gyde.

- Der bliver etableret trædesten, så man kan komme tørskoet fra den ene bred til den anden, mens man forhåbentligt kan være heldig at spotte en fisk eller to, siger Simon Fly-Petersen.

Der etableres i alt fem af de lavvandede strækninger i løbet af de næste to år. Med Tønder Kommune som hovedentreprenør går projektet går i gang til sommer med etablering af de første tre stryg. De to sidste skal ifølge planen etableres i 2022.