Minister: - Jeg har ikke noget ønske om et vindmølletestcenter ved Vadehavet

På dagen for et stormøde siger ministeren for området nu, at hun ikke ønsker at stille 450 meter høje vindmøller op i vadehavsområdet.

OPDATERET EFTER UDGIVELSE: Artiklen er rettet til efter udgivelse, fordi Louise Schack Elholm (V) i kølvandet på interviewet med TV SYD har præciseret sine udtalelser i et opfølgende interview i TV SYDs nyhedsudsendelse på TV kl. 19.30 og i to opslag på sin egen Facebookside. Læs præciseringen og se det opfølgende interview nederst i artiklen.

Allerede inden en screeningsproces om at finde en placering til et stort vindmølletestcenter er færdig, melder regeringen nu ud, at den ikke ønsker at placere det i vadehavsområdet.

Sådan siger kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde, Louise Schack Elholm (V) onsdag i et interview med TV SYD.

- Jeg har ikke noget ønske om at placere et vindmølletestcenter ved Vadehavet. Det er der da ikke nogen af os, der ønsker. Men vi er nødt til at behandle tingene på en lige måde og dermed lave de her undersøgelser på alle de steder, der er relevante, siger Louise Schack Elholm til TV SYD.

Tre områder i vadehavsområdet er af Plan- og Landdistriktsstyrelsen ellers udpeget som potentiel placering for et stort vindmølletestcenter. Meldingen kommer midt i en igangværende screeningsproces, som en lang række partier i 2022 blev enige om at sætte gang i.

Kæmpevindmøllerne vil rage meget op i det flade Marsklandskab.
En 450 meter høj vindmølle sammenlignet med andre byggerier.
Grafik: Lasse Lund Hansen, TV SYD

Meldingen kommer også på samme dag, hvor der er et stormøde mellem blandt andre politikere, borgere, Nationalpark Vadehavet og Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Særligt Nationalpark Vadehavet og DOF har været stærke modstandere af at placere et stort testcenter i området lige ved Vadehavet, som er et beskyttet Natura 2000-område.

quote

Det ville have været en katastrofe for hele Natura 2000-netværket

Egon Østergaard, formand, Dansk Ornitologisk Forening BirdLife

Natura 2000-områder bliver udpeget af EU og indebærer beskyttelse af dyr- og planteliv.

Blandt andet indebærer det fuglebeskyttelsesområder. Derfor er Dansk Ornitologisk Forening også glad for ministerens udmelding.

- Det er jeg rigtig glad for. Det ville have været en katastrofe for hele Natura 2000-netværket, hvis man kom afsted med at lave sådan nogle anlæg i det allerhelligste naturområde, siger Egon Østergaard, der er formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife.

quote

Jeg forstår godt frustrationen og vreden over, at man undersøger det

Louise Schack Elholm (V), Kirkeminister, minister for landdistrikter og minister for nordisk samarbejde

Han forstår ikke, at man ikke har taget områdernes beskyttelser in mente i screeningsprocessen. 

Men Louise Schack Elholm fremhæver, at det udelukkende er en objektiv proces.

I ved, at det er Natura 2000-område. I ved, at det er UNESCO verdensarv. Skulle det nogensinde have været screenet?

- Man har jo udvalgt nogle områder ud fra nogle objektive kriterier, og det er så her, vi undersøger, om det giver mening. Jeg forstår godt frustrationen og vreden over, at man undersøger det. Men man undersøger det for at få de her ting afklaret. For at skabe en retssikkerhed er det den samme behandling, alle får. Undersøgelserne skal så påpege, hvilke udfordringer der er med UNESCO og Natura 2000, siger Louise Schack Elholm.

Ministeren siger også til TV SYD, at regeringen er åben for at kigge på andre mulige placeringer ud over de i alt seks områder, som man har fundet frem til i screeningsprocessen.

Ministeren præciserede udtalelser

Interviewet med Louise Schack Elholm blev optaget med kamera onsdag eftermiddag. Efterfølgende skrev TV SYD en artikel på baggrund af ministerens udtalelser. 

I kølvandet på denne artikel lavede Louise Schack Elholm to opslag på sin egen Facebookside, hvor hun skrev, at TV SYD fejludlægger hendes udtalelser.

Derfor lavede TV SYD et live-interview med hende i 19.30-udsendelsen på TV, så hun havde mulighed for at præcisere sine udtalelser. 

Her siger hun blandt andet:

- Jeg sagde ganske rigtigt: "Ja, der er ikke nogen, der ønsker at opstille vindmøller et natursmukt sted. Det tror jeg aldrig, der er nogen, der ønsker. Men det er ikke det samme som, at vi har taget det ud eller taget stilling til det. Det var der lidt lagt i de ord, og det var jeg ked af, siger Louise Schack Elholm.

Se interviewet her.

På Facebook skriver hun blandt andet:

- Jeg kan forstå, at TVSyd udlægger mine udtalelser skævt. De får det til at se ud som om, jeg afviser et vindmølletestcenter i Sønderjylland. Det gør jeg ikke. Men jeg forstår den folkelige frustration. Der er jo ingen, der ønsker et vindmølletestcenter i deres område. Derfor skal sagen behandles seriøst og undersøges grundigt, skriver hun i opslaget.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.