Østersfiskeri i Vadehavet får dødsstødet

Østerseventyret på Rømø har fået det endelige dødsstød. I fredags modtog Jan Rasmussen det endelige afslag fra Naturstyrelsen. Dermed har et kommercielt østersfiskeri i Vadehavet lange udsigter.

Men Jan Rasmussen er ikke en mand, der ligger sig ned og giver op. Han fortsætter ufortrødent og håber at få myndighederne på andre tanker. 

- Nu er jeg ikke kendt blandt venner for at give op. Og jeg synes også, vi har en god sag, fordi der jo reelt er tale om naturgenopretning. De invasive østers skal bekæmpes, og selvom vi fiskede på dem hver eneste dag, ville vi aldrig komme dem til livs, siger Jan Rasmussen, der er indehaver af Rømø Shellfish

Naturstyrelsen kan give tilladelse til fiskeri med redskaber, hvis der såkaldte "særlige forhold", som gør sig gældende, og da østersen er en invasiv art, der optager plads, hvor blåmuslinger før var, tænkte Jan Rasmussen, at det var ligetil.

- Jeg tænkte, det var lige til højrebenet. En ren win-win, hvor jeg gør indhug i den invasive art samtidig med, at jeg kan drive en forretning på det, siger Jan Rasmussen
Men sådan skulle det ikke være. I fredags fik Jan Rasmussen det endelige afslag fra Naturstyrelsen.

Blåmuslinger og en sart havbund

Netop havbunden er det, der bekymrer en anden biolog. Emil Vesterager er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret i Ribe, og han mener at fiskemetoden er problematisk

- Så snart man fisker i blinde, bliver det svært at holde øje med, hvad der sker med blåmuslingerne, og de er en vigtig art i hele det store naturområde i Vadehavet, forklarer Emil Vesterager.

Østersbankerne ligger i de samme områder, som den lokale blåmusling foretrækker at leve på, og det bliver et problem, hvis man får lov at samle østers op med større redskaber. For i modsætning til det, der kaldes manuel fiskeri, hvor man kan se, hvad man laver, så ønsker Jan Rasmussen at spænde sin østersrive efter en jolle og trække den over havbunden.

- Man risikerer at gøre skade på blåmuslingebestanden. Der sidder ofte fem-seks blåmuslinger på en østers, og de tåler ikke altid at blive hevet af og smidt tilbage. Kan man gøre det på en skånsom måde, hvor det ikke gå ud over blåmuslingerne, kan jeg ikke se, at det er et problem. Men jeg har svært ved at forestille mig, at det vil være rentabelt, siger Emil Vesterager

Manuelt fiskeri med østersrive er ok

Men Jan Rasmussen forstår ikke argumentet

- Redskabet har jeg selv udviklet, og jeg køber ikke forklaringen om, at jeg ikke må fiske i blinde, for jeg må gerne trække østersriven efter min jolle, hvis jeg ror, og der kan jeg jo heller ikke se, hvad jeg foretager mig, siger Jan Rasmussen