TV der bevæger dig

Prins Joachim bliver diplomat i Paris

Prins Joachim bliver ny forsvarsattaché i Paris.Han tiltræder den 1. september og skal besætte stillingen i tre år, oplyser Forsvarsministeriet.

Prins Joachim får varig grad af brigadegeneral. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

Posten får han som et led i at styrke det sikkerhedspolitiske og diplomatiske samarbejde med Frankrig.

Det dansk-franske samarbejde er de seneste år blevet styrket med flere fælles missioner og indsatser rundt om i verden. Der er ingen tvivl om, at Frankrig er en meget nær allieret og tæt strategisk partner, når det gælder kampen mod terror og opretholdelsen af frihed og fred, siger forsvarsminister Trine Bramsen i en pressemeddelelse om udnævnelsen.

Læs også Prins Joachim har forladt Møgeltønder og er tilbage i Paris

Prins Joachim får varig grad af brigadegeneral, og som forsvarsattaché vil han referere til Forsvarsministeriet. Ambassadøren i Paris er forsvarsattachéens daglige chef. Som et led i opprioriteringen af det dansk-franske samarbejde vil der samtidig blive udpeget en assisterende forsvarsattaché.

Da prinsen modtager apanage, vil han ikke få løn for sit arbejde eller få dækket udgifter til bolig og skole. Det hører ellers normalt til stillingen.

Siden september 2019 har Prins Joachim fulgt Frankrigs højst rangerende militære lederuddannelse på École Militaire. Videreuddannelsen i Frankrig er et supplement til Prins Joachims løbende arbejde i Forsvaret.

Fra 1993 til 2014 boede Prins Joachim på - og drev - Schackenborg Slot i Møgeltønder.

Prins Joachims militære baggrund​​

​​Prins Joachims militære uddannelse begyndte i 1987 som rekrut i Dronningens Livregiment. I 1988 blev Prins Joachim udnævnt til sergent, og i 1989 fulgte udnævnelsen til løjtnant i reserven. Efter udnævnelsen til løjtnant gjorde Prins Joachim fra 1989-90 tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved Prinsens Livregiment.

I 1990 blev Prins Joachim udnævnt til premierløjtnant af reserven og i 1992 fulgte, efter gennemførelse af videreuddannelsestrin I for officerer af reserven (VUT I), udnævnelse til kaptajn af reserven. Fra 1996 til 2004 var Prins Joachim chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken ved Prinsens Livregiment og fra 2005 tilknyttet Danske Divisions stab som major af reserven.

Efter udnævnelse til oberstløjtnant af reserven i 2011 er Prins Joachim udpeget til chef for Forbindelsesofficersgruppen i Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland.

I april 2015 blev Prins Joachim udnævnt til oberst af reserven i Hæren.

Den 1. november 2015 tiltrådte Prins Joachim i en ny stilling som særlig sagkyndig i Forsvaret i forhold til implementeringen af et nyt totalstyrkekoncept, der skal styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven.

Mest sete på tvsyd.dk