Små gymnasier i fare: Tønder kigger langt efter teenagere

Fem udkantsgymnasier i Syd- og Sønderjylland mister elever frem mod 2030. Tønder er særligt hårdt ramt.

Der er i disse år længere og længere mellem de ældste teenagere i Tønder. For otte år siden gik der over 700 elever på Tønder Gymnasium. I dag er tallet faldet til omkring 500 elever, og de kommende år vil det falde yderligere. Den udvikling kan på sigt bringe gymnasierne i tyndtbefolkede områder i fare, med mindre politikerne gør noget ved det, mener Anna Amby Frejbæk, rektor for Tønder Gymnasium.

quote

Man kunne for eksempel hæve vores grundtilskud pr elev, så vi ikke er så følsomme år efter år.

Anna Amby Frejbæk, rektor, Tønder Gymnasium

Gymnasier i tyndtbefolkede områder er udfordret på elevgrundlaget, afslører en opgørelse fra Børne- og Undervisningsministeriet. Ifølge en fremskrivning af elevtallene til 2030 vil de fem Syd- og Sønderjyske gymnasier i tyndtbefolkede områder miste mellem 23 og 11 procent af taxametertilskuddet med udgangen af dette årti som følge af faldende elevtal. Først i 30'erne er der håb om, at udviklingen vender.

Frem mod 2030 vil disse gymnasier opleve faldende elevtal.
Frem mod 2030 vil disse gymnasier opleve faldende elevtal.

Sønderjylland er hårdt ramt, men Tønder særligt hårdt ramt. Fraflytningen fra kommunen kan ikke helt opvejes af tilflytning. Der bliver færre unge i Tønder Kommune, så her vil gymnasiet miste næsten en fjerdedel (23 procent) af taxametertilskuddet, der ligger mellem godt 68.000 og 82.000 kroner pr. elev.

- Vi håber jo på, at der fra politisk hold er en vilje til at imødekomme os mindre gymnasier. Man kunne for eksempel hæve vores grundtilskud pr elev, så vi ikke er så følsomme år efter år. Altså komme med en taxametermodel, der understøtter os, siger rektor for Tønder Gymnasium, Anna Amby Frejbæk.

Udkantstilskud til gymnasier

Tønder Gymnasium mangler elever de kommende år.
Tønder Gymnasium mangler elever de kommende år.

Håb om politisk løsning

En af forklaringerne på nedgangen i elever skal findes i det faktum, at der de seneste ti år blevet væsentligt færre 15-19-årige i Sønderjylland. Tønder Kommune har oplevet det største fald i antallet af unge i gymnasiealderen siden 2010 (24 procent), viser en undersøgelse af uddannelseslandskabet i Sønderjylland fra februar 2021 foretaget af Region Syddanmark.

Den negative udvikling kendetegner alle fire sønderjyske kommuner, men Tønder Kommune har oplevet det største fald, og selvom Tønder Gymnasium ifølge rektoren har været god til at trække elever fra området inklusive syd for grænsen, ser hun med bekymring på kommunens demografi.

- Selvom vi også kan også være et mindre og godt gymnasium, er det enormt vigtigt med et bredt uddannelsestilbud også i Tønder. Det tror jeg også, at politikerne synes. Jeg tror, de finder en løsning, der kan understøtte os små gymnasier, siger Anna Amby Frejbæk.

Taxameterordningen

Forslag: Garanti for mindst tre klasser

Hvis et gymnasium må lukke, kan det få negative konsekvenser for et lokalsamfund, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet), som kalder situationen "meget alvorlig".

Ifølge ministeriet kan faldet i elevtal skyldes en nedgang i størrelsen af årgangene. Det kan også skyldes, at unge nogle steder søger mod større byer, lyder det.

En fremskrivning af folketallet i Tønder Kommune hos Danmarks Statistik viser, at kommunen vil miste 87 indbyggere årligt i gennemsnit de kommende 25 år.

Hvis man vil sikre, at landets unge har adgang til gymnasier uden for de store byer, er politisk handling afgørende, mener også formanden for interesseorganisationen Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø. Hun er glad for, at der er udsigt til en politisk aftale inden sommerferien, der skal hjælpe økonomisk trængte udkantsgymnasier. Ifølge hende kan en del af løsningen være, at gymnasier, der ligger længst væk fra de store byer, bliver garanteret tre klasser på hver årgang.

For at understøtte de mindre gymnasier i de tyndere befolkede områder, er der lagt et såkaldt kapacitetsloft på det store gymnasier. Det forvaltes af Region Syddanmark, som i visse tilfælde tvinger elever fra Billund til at vælge Grindsted frem for et af gymnasierne i Vejle.