Tømmerflåder i søer og specialøl skal redde sjælden fugl

Redningsflåder hjælper sortterner i Tøndermarsken, og mikrobryggeri støtter med en ny øl og fem kroner per solgt flaske humle.

Danmarks vigtigste bestand af den sjældne sortterne yngler i Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet. 

Men de er meget få - omkring 50 - 70 ynglende par i Danmark, hvor halvdelen yngler i Vadehavet. 

De har svært ved at få levende unger på vingerne på grund at den stigende vandstand. 

Normalt lægger sortternen æg og opfostrer unger på grene og plantemateriale ude i vandet på søer og vandløb. Men da blandt andet Vidåen i Tøndermarsken ofte går over sine breder, flyder rederne ind til land, hvor rovdyr som ræven får sig et festmåltid i æg eller sortterneunger.

Torsdag blev der lagt 68 kunstige redeflåder ud til sortternen, som den kan yngle på. Øerne gøres fast til søbunden, så de ikke kan drive ind til land ved højvande.
Torsdag blev der lagt 68 kunstige redeflåder ud til sortternen, som den kan yngle på. Øerne gøres fast til søbunden, så de ikke kan drive ind til land ved højvande.
Foto: Ulrik Pedersen, Tøndermarsk Initiativet

68 kunstige ynglesteder lagt ud i søer

Det har betydet, at bestanden af de i forvejen sjældne sortterner i mange år har været på tilbagegang.

Men det er slut nu. De seneste fem år har et projekt med fastgjorte, kunstige redningsflåder i vandet, som bliver liggende, selvom vandstanden skulle stige, hjulpet bestanden til fremgang. 

I Tøndermarsken er der derfor de seneste dage lagt 68 af disse kunstige ynglesteder ud i blandt andet naturreservat Bremsbøl Sø, Magisterkogen og Hasberg Sø.

- Vi kan konstatere, at de tager godt imod redeflåderne. Det mest glædelige er, at flåderne har medvirket til et stigende antal flyvefærdige unger, siger Jens L. Hansen, der er kommunikationskonsulent ved Nationalpark Vadehavet.

En sortterne er på størrelse med solsort. Den opholder sig kun i Danmark fra maj til august, hvor den yngler, før den flyver til Vestafrika for at overvintre.
En sortterne er på størrelse med solsort. Den opholder sig kun i Danmark fra maj til august, hvor den yngler, før den flyver til Vestafrika for at overvintre.

Antal flyvefærdige sortterneunger

Salg af øl skal hjælpe sortternen 

I forbindelse med udlægningen af redeflåder i Bremsbøl Sø torsdag formiddag præsenterede Nationalpark Vadehavet en ny samarbejdspartner: Mikrobryggeriet WestBrew, der ligger ved Ho Bugt i den anden ende af nationalparken, og her har brygger og indehaver, Tommy Bagger, skabt en helt ny specialøl, som er dedikeret til sortternerne i Tøndermarsken. 

Øllen markedsføres under navnet ’Black Tern’ (sortterne på engelsk), og for hver solgt flaske donerer bryggeriet fem kroner til sortterneprojektet:

- Vores bryggeri ligger i Nationalpark Vadehavet, og vi er meget inspireret af naturen i vadehavsområdet og naturens gang hen over året. Derfor er det også oplagt for os at støtte et godt naturprojekt i nationalparken, og vi glæder os over at kunne yde et bidrag til at bevare sortternen i den danske natur, siger Tommy Bagger.

Black Tern er en pale ale med en alkoholprocent på 5,2.