TV der bevæger dig

Hårde anklager mod Tønder Banks revisor

Erhvervsstyrelsen retter en kraftig kritik af revisor Carsten Petersen fra revisionsfirmaet BDO i Haderslev for revisionen af den krakkede Tønder Bank.

Talrige investorer i Tønder Bank tabte deres penge. De fik ingen advarsler fra revisor.

Revisionsfirmaet gav banken en blank revisionspåtegning til årsrapporten for 2011.

- Styrelsen vurderer, at revisor har udvist grundlæggende mangel på kritisk sans og ikke har haft grundlag for at afgive en blank revisionspåtegning, fastslår Erhvervsstyrelsen.

Styrelsen indbringer nu revisor for Revisornævnet.

Revisornævnet kan pålægge en revisor bøde på op til 300.000 kroner eller i tilfælde af grov eller oftere gentaget overtrædelse frakende revisor retten til at drive virksomhed i en periode på seks måneder og op til fem år eller indtil videre.

Erhvervsstyrelsen siger, at revisionen af Tønder Bank har været behæftet med omfattende mangler og undladelser.

Skærpende omstændighed

Det er en skærpende omstændighed, at revisor systematisk undlod at dokumentere en kritisk revision, når han reviderede et pengeinstitut i en tid, hvor der er store problemer i den finansielle sektor og generelt fokus på de finansielle virksomheders økonomi og soliditet.

Banken solgte kapitalbeviser i 2012 kort før krakket, og Erhvervsstyrelsen finder det kritisabelt, at revisor ikke forholdt sig kritisk til de oplysninger, som banken brugte som salgsargumenter.

Erhvervsstyrelsen påpeger, at revisor har sjusket med helt grundlæggende regler for god revision.

For eksempel har revisor ikke sikret sig, at ledelsens regnskabserklæring blev underskrevet af bankens bestyrelse.

Firmaets reaktion

Bestyrelsesformand Henrik Brünings, revisionsfirmaet BDO, har denne kommentar til sagen:

- Statsautoriseret revisor Carsten Petersen har i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen påpeget, at han ikke er enig i Erhvervsstyrelsens vurdering.

Det er herefter op til Revisornævnet, at træffe en afgørelse i sagen, og indtil denne foreligger, ønsker hverken BDO eller statsautoriseret revisor Carsten Petersen at kommentere sagen yderligere.

Se hele afgørelsen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.