Afgørelse om Vadehavet trækker ud

Søndag holder UNESCO møde i Qatar. Sidste punkt på dagsordenen er, om den danske del af Vadehavet skal optages på Verdensnaturarvslisten, men beslutningen bliver formentlig først truffet i morgen.

Det er næsten et år siden, at Bent Rasmussen viste eksperter fra UNESCO rundt ved Vadehavet. Dengang skulle eksperterne blandt andet besøge Mandø og se på dyrelivet. Nu er den endelige afgørelse snublende tæt på. Bent Rasmussen følger mødet tæt og forventer en afgørelse i morgen.

Vadehavet har været længe om at komme tæt på naturarvslisten. I 1995 forsøgte Svend Auken at få den danske del med på listen, men forslaget mødte stor lokal modstand. 17 år senere tog daværende miljøminister Ida Auken sagen op, og nu ser det altså ud til at lykkes.

Størstedelen af Vadehavsområdet er allerede fredet og udnævnt til vildtreservat og fuglebeskyttelsesområde.

Læs mere om Danmarks verdensarv her