TV der bevæger dig

Ansigtsløftning til Danmarks ældste købstad

Landets ældste købstad, Tønder, skal have en ansigtsløftning. Blandt planerne er, at den 750 år gamle by skal genopstå som havneby.

02:30

Typisk bymiljø i Tønder.

1 af 2

Byrådet har indbudt interesserede borgere til en såkaldt workshop onsdag aften for at udvikle en plan for den historiske midtby.

Tønder var oprindelig en havneby, og en borgergruppe har på forhånd arbejdet med planer om at genskabe havnen ved Skibbroen.

Byen mistede i 1550'erne sin direkte adgang til Vadehavet, fordi der blev bygget diger vest for byen. Forinden var byen blevet ramt af en voldsom stormflod, der gav en vandstand på 5,3 meter over dagligt vande.

Den nye byplan skal ikke alene rumme det tidligere havneområde, men hele midtbyen. Midtbyen er præget af huse fra slutningen af 1600- og 1700-tallet, da knipling-industrien blomstrede.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), mener, at den nye byplan skal sikre byens udvikling med respekt for fortiden.

- Og det beder vi borgerne om hjælp til, understreger han.

Workshoppen om Tønders midtbyplan finder sted i kantinen på Tønder Rådhus onsdag 15. august kl. 18.00-21.30.