Bedre hjælp til borgere med ADHD

500 medarbejdere ved Tønder Kommune får mere viden og ny inspiration til arbejdet med ADHD-ramte.

Indsatsen for borgere med ADHD i Tønder Kommune skal have et kvalitetsmæssigt løft. Det er baggrunden for, at kommunen nu giver omkring 500 medarbejdere i organisationen mulighed for at deltage i temadage om den psykiske lidelse.

- Formålet er at styrke medarbejdernes faglige viden om ADHD, så vi kan tilrettelægge den bedst mulige indsats og give borgere med ADHD de bedst mulige og mest relevante tilbud, siger uddannelseskonsulent Pia Ranck fra Tønder Kommune.

Temadagene er for alle kommunale medarbejdere, som møder og har daglig kontakt med borgere med ADHD. Temadagene finder sted den 9. og 22. marts.

Som undervisere får deltagerne lejlighed til at møde Torsten Schumann fra Psykiatrien i Region Syddanmark, social- og sundhedsassistentelev Anne Linnet Jensen og ADHD-konsulent Erno Larsen.

De emner, der tages fat på ved temadagene, er symptomer på ADHD, diagnosticering, medicinsk behandling, pædagogiske muligheder og handlinger samt det at leve med ADHD.

Hvad er ADHD?