Befolkningsflugt rammer Tønder hårdt

Tønder er blandt de ti kommuner i Danmark, som er hårdest ramt af befolkningsflugten fra vest til øst og fra land til by.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har i et studie af fra- og tilflytninger i landets kommuner fra 2009 til 2011 dokumenteret, at de fattigste kommuner er kommet ind i en ord cirkel. Befolkningstallet falder, og det er især de veluddannede, der flytter til større byer.

Trods fraflytningen har kommunerne også en tilflytning, men en stor del af tilflytterne er ude af erhverv. I Tønder er det en tredjedel.

Tønder ligger på niveau med Langeland, Bornholm, Vordingborg, Guldborgsund, Kalundborg, Halsnæs og Odsherred.

Færre indbyggere og færre erhvervsaktive afspejler sig i beskatningsgrundlaget. Tønder er blandt de fem kommuner i hele landet, der har mindst at opkræve skat af, nemlig 145.000 i gennemsnit pr. indbygger. Til sammenligning har Hørsholm i Nordsjælland et beskatningsgrundlag på 312.000 kroner.

Tønder Kommune har i årene 2009 til 2011 haft en netto-fraflytning på 1.066 personer, og tallet stiger hvert år.