Biavler får medalje for vigtig opfindelse

Tonny Tychsen har opfundet et rør der på ganske kort tid kan fortælle avleren om hans bier har den frygtede varroa mide

I biavler kredse er varroamiden frygtet, fordi den suger blod ud af bierne så de svækkes og tilsidst dør.  Tonny Tychsen har opfundet et rør hvor man putter et par hundrede bierne i , lukker og  tilsætter CO2 ,som dermed bedøver både bier og mider. Når glasset rystes,  falder miderne ned i bunden af røret og samles op. Derefter kan avleren hurtigt konstatere om flokken har mider og behandlingen kan sættes ind. 

Biavlere verden over er meget glade for opfindelsen og Tonny Tychsen har allerede godt gang i salget.

For kort tid siden fik han ydermere en bronzemedalje i innovation indenfor bialv på en verdenskongres i Korea.  

Naboer på TV SYD + besøger i dag bl.a Ellum bialv. Se mere kl 15, 19.55 og 22.40.