TV der bevæger dig

Blyledninger fjernes i Tønder

Tønder Kommune og Tønder Forsyning er i fuld gang med at kortlægge og løse problemerne med bly i drikkevandet i dele af Tønder by. Flere af de centrale gader i byen er nu renset for offentlige blyledninger.

Blyforurening kan både komme fra vandhaner og ledningsnettet. Det er specielt for Sønderjylland, at der er blevet brugt bly i vandledninger.

I sommer blev der konstateret for høje blyværdier i drikkevandet i nogle af de ældre huse i byen, og da indtagelse af bly i større mængder over en længere periode kan udgøre en sundhedsrisiko, anbefalede embedslægen, at børn, gravide og ammende ikke drikker det blyholdige vand.

Alle andre bør indskrænke indtagelsen af blyforurenet vand mest muligt, lød rådet videre.

Blyforureningen stammer fra private vandrør og installationer af bly i husene og stikledninger i det offentlige forsyningsnet.

Tidsplanen holdes

Tønder Kommune har udarbejdet en handleplan for løsning af blyproblemerne.

Efter planen skal Tønder Forsyning udskifte alle offentlige blyledninger i løbet af 2011 og 2012, og arbejdet er godt i gang, oplyser miljøchef Christa Jørgensen fra Tønder Kommune til kommunens pressetjeneste.

- Vi overholder tidsplanen. På nuværende tidspunkt har Forsyningen fået fjernet blyledninger på Leosallé og Pr. Petersensvej. Forsyningen har også været igennem Dragonvej, men her er der ikke fundet blyledninger, og på Brorsonsvej er der indtil videre heller ikke fundet noget, siger miljøchefen.