Borger-kritik: Forhastet og forkert

Skærbæk-borgere protesterer: Hvorfor nedlægge et godt plejehjem, når kommunen har et ældre dårligt plejecenter. Det giver ikke mening.

Rosenvængets Venner er en gruppe Skærbæk-borgere, der er imod lukningen af plejecentret. Gruppen har sendt politikerne i byrådet et brev som et høringssvar.

Her er det:

- Der er bekymring for, om der er plejeboliger nok i Skærbækområdet i fremtiden.

- Skærbæk har et stort opland, som får meget langt til plejecentre, hvis de ikke kan få en plads i Skærbæk.

- For Kommunens nordligste borgere bliver der meget længere til korttidspladser når disse flyttes til Løgumkloster. Der er ønske om fortsat at have et korttidscenter i Skærbæk.

- Hvorfor nedlægge et godt plejehjem, når vi har et ældre og ikke så godt plejecenter i Tønder på Leos plejecenter. Det giver ikke mening.

Vi mener, det er en forhastet og forkert beslutning at lukke et plejecenter i Tønder kommune.

1. Årlige driftsbesparelser på lukning af plejeboliger skal modsvares af udgifter til fjernelse/salg af bygningerne. Derfor er der ingen besparelse de første mange år.

2. Lukning af et plejecenter opleves som en stor service forringelse for kommunens borgere.

3. Jeres fremskrivninger af behovet for plejehjemspladser tager ikke nok hensyn til midlertidige årsager.

o Antallet af ældre i kommunen er stigende og ligger betydeligt over landsgennemsnittet.

o Nuværende årlig forøgelse af levealderen vil være aftagende. ( evigt liv er nok ikke muligt )

o Det er de store årgange, der får behov for pladserne om få år.

o Længst mulig i eget hjem og genoptræning er rigtig godt. Det udsætter behovet for en plejehjemsplads, men behovet kommer alligevel, bare lidt senere.

o Når vi bliver ældre før vi dør, er der flere med Demens, som ikke kan klare sig selv i eget hjem.

o De fleste ældre borgere i Tønder kommune bor i eget hus, som for tiden, er meget svær at sælge i udkants Danmark. For at undgå dobbelt husleje bliver mange boende, det giver ekstra store udgifter til kommunal hjemmepleje.

4. Om få år mangler der igen flere plejehjemspladser. Nuværende overkapacitet er midlertidig.

Kommunen får nye store udgifter til genetablering.

Forslag til løsning af den midlertidige overkapacitet på plejeboliger:

Plejehjemmene skal have et mere positivt omdømme..:

o Borgerne skal have større mulighed for selv at vælge at komme på plejecenter.

o Der er altid hjælp lige i nærheden, der er et glad personale og god pasning.

o Frivillige fra Vennekredsen sørger for adspredelse, underholdning, blomster og pæne omgivelser.

o Visitationen og hjemmehjælperne skal positivt anbefale ensomme og plejekrævende borgere at komme på plejehjem.

o Man skal ikke være mere død end levende, for at blive visiteret til en plejebolig.

o Beboerne skal stadig have lidt livsgnist tilbage, når de kommer på plejehjem, det giver mere liv på plejecentrene til glæde for alle der færdes på hjemmet.

o Enkelte tomme boliger i korte perioder kan ikke undgås. ( dødsfald kan ikke planlægges. )

o Giv ægtefæller mulighed for en plads på det samme plejecenter, det giver tryghed og velfærd.

o Når plejehjemmene er fyldt op, er der ikke udgifter til lukkede boliger. Beboeren betaler jo huslejen.

o Ekstra udgifter til plejepersonale kan flyttes fra hjemmepleje til plejecenter. ( mindre spildtid og transport)

o Der kunne åbnes op for, at flere uden plejebehov, kan flytte ind i plejeboligerne. Det vil give liv på centrene, og det vil være en hjælp for ensomme enlige, der ikke kan køre bil mere.

o Den udgift som der er, ved at nedlægge plejecentret, ville bedre kunne bruges til at afvente og se om tendensen med nedsat behov for plejeboliger virkelig fortsætter. Det kunne tale for at vente nogle år.

o Ingen kender jo fremtiden!