Borgmester: Rolig nu

Tønders borgmester synes, det er en overreaktion, når ornitologer og andre vil have en totalfredning af Tøndermarsken.

Borgmesteren i Tønder Kommune, Laurids Rudebeck (V) maner til besindighed efter den rapport, der viser, at det står skidt til med fuglebestanden i et af Danmarks mest unikke fugleområder, Tøndermarsken.

Rapporten har fået ornitologer, grønne organisationer og oppositionen til at kræve en yderligere fredning af området.

- Det er en overreaktion, siger Laurids Rudebeck til Ritzau.

- Der er jo en frivillig aftale, hvor landmændene i området kan få ekstra penge for at undlade at afvande deres marker, så de bliver mere våde og fuglevenlige. 17 ud af 25 landmænd sagt ja til at gå med i den frivillige ordning, siger borgmesteren.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for mig som borgmester. Men det er dog 70 procent af arealet, der er med, siger borgmesteren - og afviser yderligere fredning.

- Det, man laver, bør være i samarbejde med dem, der ejer jorden, så man både tager hensyn til dem og fuglelivet, siger Laurids  Rudebeck til Ritzau.