TV der bevæger dig

Borgmestre lægger pres på minister i højspændt sag

Borgmestrene i Tønder, Esbjerg, Varde og Ringkøbing-Skjern går sammen for at få energiministeren med i debatten om en ny højspændingsledning langs vestkysten.

Planerne vil betyde, at der fra Holstebro og til grænsen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter.

Læs også Master så store som Rundetårn får borgere til at protestere

Det er udsigten til at få en lang stribe 35 meter høje elmaster placeret i det vestjyske landskab, der får de fire borgmestre til at invitere både energiminister Lars Chr. Lilleholt, (V), og Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg på besigtigelse i området. 

Blandt borgere i de berørte kommuner har planerne vakt stor bekymring, og energiminister Lars Chr. Lilleholt har hidtil afvist borgerønsker om, at han skulle deltage i informationsmøder i Vest- og Sønderjylland.

Baggrunden for invitationen til ministeren og udvalget er Energinets planer om at etablere en ny 400 kV luftledning fra Idomlund i nord hele vejen ned til den dansk-tyske grænse i syd, en samlet strækning på ca. 170 kilometer.

Planerne vil betyde, at der på strækningen skal etableres mere end 500 højspændingsmaster hver med en højde på op til 35 meter.

Med invitationen ønsker vi at bidrage til, at politikerne på Christiansborg har det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Borgmestrene i Tønder, Esbjerg, Varde og Ringkøbing-Skjern

Den første af to høringsfaser om projekter er i gang lige nu, og Venstre-borgmestrene Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern, Erik Buhl, Varde, Jesper Frost Rasmussen, Esbjerg, og Henrik Frandsen, Tønder, aftalte allerede i sidste uge, at kommunerne vil indgive høringssvar enkeltvis.

Borgmestrene er enige om, at det er vigtigt at fremtidssikre energiforsyningen, men de har også stor forståelse for den bekymring, borgerne i det vestjyske nærer, fordi de mange høje master vil komme til at virke meget dominerende i landskabet og være til gene for naboer og landmænd. 

Læs også Lars er bekymret over udsigt til høje master

Derfor vil borgmestrene gerne vise området frem for de ansvarlige politikere på Christiansborg og drøfte både de miljø- og naturmæssige konsekvenser af Energinets planer og mulighederne for at finde alternative løsninger.

På det allerseneste er det desuden kommet frem, at kabellægning ikke er helt så dyrt som hidtil oplyst. Mange kritikere af projektet har peget på, at kabellægning vil være en langt bedre løsning, men forslaget er hidtil blevet afvist bl.a. med henvisning til omkostningerne.

- Med invitationen ønsker vi at bidrage til, at politikerne på Christiansborg har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Der er tale om et omfattende projekt, som vil få stor betydning for mange menneskers hverdag, så det er vigtigt at få alle relevante oplysninger og synspunkter frem, siger de fire borgmestre samstemmende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mest sete på tvsyd.dk