Bramgæs æder sig gennem Marsken

Nu er de her igen. Bramgæssene. De har netop ryddet marker på 23 hektar i Marsken ved Rudbøl for vintersæd.

Landmand Jens Chr. Johansen står tilbage med et tab, som han har opgjort til 50.000 kroner.

- Jeg ville gerne skyde dem alle sammen, men det er jo håbløst, konstaterer han.

Jens Chr. Johansen kom sent i gang med såningen, fordi markerne var våde efter efterårets regn. Uheldigvis var det netop på det tidspunkt, da bramgæssene kom til Marsken fra nordligere himmelstrøg.

Landmændene i Marsken forsøger at skræmme fuglene væk med fugleskræmsler og gaskanoner, men bramgæssene er ligeglad. Store flokke af gæs sætter sig på markerne som et tæppe og æder frø efter frø.

Bestanden af bramgæs er stærkt stigende, og mange af dem overvintrer og yngler i Danmark.

Naturstyrelsen har hidtil forbudt at skyde bramgæs.