Center for uledsagede asylbørn på vej til Tønder

Kollegie i Tønder skal formentlig snart huse 100 såkaldt uledsagede asylbørn. Hvis politikerne siger ja til Udlændingestyrelsens ønske

 

AsylSyd, der for tiden driver syv asylcentre, skal formentlig snart også drive børnecenter for 100 uledsagede asylbørn. Altså børn og unge under 18 år. der ankommer som flygtninge til Danmark uden forældre eller andre myndige familiemedlemmer.

 

Sidste år kom der 816 uledsagde børn til Danmark. I år frem til oktober er tallet steget til 1.225. Alene i sptember og poktober kom der 626 uledsagede børn til landet.  

 

Forudsat at Tønder Kommunes kommunalbestyrelse godkender udlejning af Ulrikskollegiet på Strucks Allé, vil AsylSyd under Tønder Kommune i midten af denne måned åbne et døgnbemandet center her.

 

- Vi håber at kunne modtage de første børn inden jul, siger leder af AsylSyd Jakob Kirkegaard til TV SYD.

 

På kommunens hjemmeside er der allerede lagt stillingsopslag op. Blandt andet søger centret 30 pædagoger/nattevagter. For - som der står i stillingsopslaget - "målet er et opholdscenter, hvor der er fokus på at skabe trygge rammer for børn og unge, som befinder sig i en sårbar situation efter en ofte lang og belastende rejse uden forældre eller andre nærtstående voksne."

 

- Lige nu er de på et modtagecenter, hvor de helst kun skal være nogle få dage, men på grund af det øgede pres med flere uledsagede børn og unge, vil Udlændingestyrelsen gerne oprette et center her, hvor de kan være så længe myndighederne gennemgår deres sag, siger Jaskob Kirkegaard.

 

Kommunalbestyrelsen siger ja - eller nej - til ønsket på byrådsmødet den 17. december. Men inden da den 9. december vil der være et borgermøde. Hvor og hvornår er dog endnu ikke besluttet.