DOF: Katastrofeår for fuglene i Tøndermarsken

Det bliver et katastrofeår for fuglene, spår Dansk Ornitologisk Forening. Brushanen og sortternen må efterhånden anses for uddøde i Tøndermarsken. De frivillige aftaler om naturvenlig landbrugsdrift i Tøndermarsken virker ikke, siger næstformanden for Dansk Ornitologisk Forening, Niels Riis.

Ny katastrofe

Kun 13 % af de fredede marsk-enge vil blive drevet naturvenligt i år. Det får DOF til at reagere:

- Det bliver en ny katastrofe for fuglelivet i Tøndermarsken. Vores optællinger viser, at kun 251 ha i Tøndermarsken er tilmeldt den såkaldte MVJ-ordning, som er den eneste sikkerhed vi har for, at arealerne forbliver fugtige enge, hvilket er livsnødvendigt for fuglene, siger næstformanden i DOF, Niels Riis.
 

Kæmpe tab

Når Tøndermarsken bliver afvandet og gødet, betyder det et kæmpe tab for naturrigdommen og folks mulighed for at opleve et storslået landskab og nogle unikke dyr og fugle, siger han.

Fejlvurdering

I september 2009 indgik miljøminister Troels Lund Poulsen en aftale med Tønder kommunes borgmester om fuglevenlig drift af statens arealer i Tøndermarsken og af de arealer, Tønder kommune ejer eller administrerer. Miljøministeren udtrykte samtidig håb om, at en lang række private lodsejere også ville tilslutte sig ordningen.

- Det er klart, at miljøministeren har fejlvurderet effekten af aftalen, siger Niels Riis.

Stik modsatte retning

I efteråret udtalte miljøminister Troels Lund Poulsen, at han og Tønder Kommunes borgmester havde skabt grundlaget for, at ynglefuglebestanden kan nå op på niveauet fra 2003-2007.
 
- Vi kan nu se, at det går i den stik modsatte retning. Brushanen og sortternen, der tidligere har haft Danmarks vigtigste ynglesteder i Tøndermarsken, har ikke ynglet her i flere år, siger Niels Riis.

En ordentlig fredning, tak

DOF mener, at situationen er "uholdbar" og kun kan løses ved en "konsekvent indgriben".

- Vi må have en ny, ordentlig fredning af Tøndermarsken, og økonomien med landmændene må afklares én gang for alle, slutter Niels Riis.

Fakta om Tøndermarsken:

? Tøndermarsken blev fredet ved lov i 1988. Tøndermarskens lovbeskyttede del omfatter Ny og Gammel Frederiks Kog, Magisterkogen og Rudbøl kog i alt ca. 2570 ha.

? Da Tøndermarsken er Natura 2000-område har Tønder Kommune i dag ansvar for at sikre, at naturen ikke forringes her.

? Alle væsentlige fuglebestande er gået stærkt tilbage siden 1988.

? Der er 500 lodsejere ? heraf både udlændinge og stiftelser og legater (Tønder og Åbenrå kommuner).

? EU-kommissionen skrev i 1992 til Danmark og udtrykte bekymring over forholdene i området.

? I juli 2003 afsendte EU-kommissionen en såkaldt åbningsskrivelse til Danmark vedr. forholdene i Tøndermarsken. Næste skridt kan blive en sag ved EU-domstolen. Tidligere domme har givet naturen medhold i selv mindre betydningsfulde sager.