TV der bevæger dig

Dommer skal se på køleskab med bladan

Det bliver en dommer, der skal afgøre, om Tønder Kommune må sende en borger en regning på 36.455 kr. for at aflevere et køleskab med gift på genbrugspladsen i Skærbæk.

Et telt til afvaskning af kemikalierester på gummidragterne. (Foto: Børge Christiansen, Fotogruppen, tønder Brandvæsen)

Statsforvaltningen er i tvivl om kommunen må gøre det, og skriver i sin afgørelse, at det må være en sag for domstolene.

Må - må ikke

Efter affaldsbekendtgørelsen på Tønder Forsyning ikke kræve, at borgeren skal betale. Men fordi stoffet - Parathion (også kendt som bladan) - er så farligt, kan kommunen måske være berettiget til at kræve pengene hos manden, som afleverede en utæt dunk i et køleskab, der var forseglet med gaffatape på genbrugspladsen i Skærbæk.

Derfor skønner Statsforvaltningens jurister, at sagen må henvises til domstolene.

Meget farligt

Tønder Kommune tilkaldte Beredskabsstyrelsen i Haderslev, da det gik op for personalet, at køleskabet indeholde Parathion. Der blev opstillet skylletelte - og beredskabet åbnede køleskabet med kemikalie-dragter med fuldt åndedrætsværn.

Sønderjysk Landboforening har rejst sagen for Statsforvaltningen i Aabenraa. Deres medlem havde fundet den utætte dunk i et køleskab. Han var klar over, at stoffet er meget sundhedsfarligt. En enkelt dråbe i et øje kan være livstruende.

Forsøgte at forsegle

Derfor forsøgte han at forsegle køleskabet med gaffatape, inden han afleverede det på genbrugspladsen, hvor han gjorde opmærksom på indholdet.

Derfor mener Sønderjysk Landboforening, at det er urimeligt, at deres medlem er blevet afkrævet de 36.455 kr. som oprydningen kostede. Netop fordi manden havde forsøgt at gardere sig...

Det spørgsmål ønsker Statsforvaltningen altså ikke at afgøre. Derfor henvises sagen til domstolene.