TV der bevæger dig

Droner skal tælle østers i Vadehavet

Det er for mange invasive østers i Vadehavet, og det er et problem. Nu skal droner være med at til tælle, hvor mange østers der gemmer sig under overfladen.

I Vadehavet er der fyldt med invasive østers. Arkivfoto. Foto: Torben Hestehave

I Vadehavet vrimler det med invasive stillehavsøsters. Østers, som ikke hører til i Danmarks natur, og som skaber ubalance under havets overflade.

- De former sig i store banker, så der ikke er plads til andre muslingearter, siger Jens Kjerulf Petersen, professor ved DTU Aqua. 

- Det er et problem, fordi der ikke er plads til for eksempel blåmuslingen, som fungerer som føde for beskyttede fugle. Og det er selvfølgelig et problem for de beskyttede fugle, fortæller Jens Kjerulf Petersen.

De hører ikke til i den danske natur, og det i sig selv er et problem

Jens Kjerulf Petersen, professor, DTU Aqua

Vil bruge droner til at tælle østers

Nu vil DTU finde ud af præcist hvor mange stillehavsøsters og blåmuslinger der er i Vadehavet. Det sker ved hjælp af både gamle og nye metoder. Og det er her droner kommer flyvende ind i billedet. 

- Vi vil lave nogle skrab flere steder på havbunden, men vi vil også tage billeder af havet fra en drone, hvor vi så vil tælle antallet af stillehavsøsters på havbunden.

Den lave vandstand ved Vadehavet gør, at man med det blotte øje kan se og tælle antallet af både østers og blåmuslinger.