Energiafgifter kan koste arbejdspladser

En ekstra energiafgift på otte millioner kroner kan koste arbejdspladser på Hydro-virksomhederne i Tønder med 700 ansatte.

Hydro driver Danmarks eneste presseværk for aluminiumprofiler, og den bearbejder blandt andet aluminium til bilindustrien.

El-forbruget er på omkring 60 millioner kWh årligt, hvilket svarer til forbruget i 12.000 private husstande.

Hydro Aluminium Danmark har beregnet, at virksomhederne får en ekstra el-regning på otte millioner kroner fra 1913, da Regeringen har forhøjet el-afgiften som led i skattereformen fra sidste år.

Ulige vilkår

En række tunge produktionsvirksomheder er undtaget for afgiften. Det gælder for stålindustrien, som er en direkte konkurrent til Hydro.

Hydro har flere gange forsøgt at overbevise Skatteministeriet om, at afgiften giver ulige vilkår, men foreløbig uden resultat.

I dag gik borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder, i forbøn for Hydro i Folketingets skattepolitiske udvalg.

- Det er alvorligt, at arbejdspladser står på spil, siger borgmesteren.

Folketingets skattepolitiske udvalg vil nu søge at få sagen belyst yderligere.

I forvejen har Regeringen fortrudt den store forhøjelse af energiafgifterne til den tunge industri. De nedsættes med knap en milliard kroner, så den ekstra el-afgift bliver halveret. Til gengæld skal afgiften slå fuldt ud igennem allerede fra 2012.

Regeringen vil også i samråd med EU undersøge, i hvor høj grad afgifterne skaber ulige vilkår for konkurrerende virksomheder.