Færre topchefer i Tønder Kommune

Det er slut med den traditionelle ledelsesform i Tønder Kommune. En ny skal ruste kommunen til de fremtidige kommunale opgaver.

Kommunaldirektør Svend Erik Møller har forslået en ny strategi, der skal modernisere ledelsesformen i kommunen.

Forslaget betyder, at den nuværende chefgruppe med seks topchefer ændres til en direktion med fire direktører.

Desuden skal der ske ændringer i de næste ledelsesrækker, det vil sige først fagchefniveauet og senere også institutionslederniveauet.
Målet er en fladere ledelsesstruktur.

- Omlægningen har først og fremmest et strategisk sigte. Vi skal geare organisationen og ledelsen til fremtidens udfordringer, hvor der bliver endnu mere brug for strategisk helhedstænkning, samarbejde og effektivisering, siger borgmester Laurids Rudebeck.

Farvel til ansatte

Omlægningen af strukturen i kommunen handler dog også om økonomi.

- Vi har udmeldt betydelige besparelser på de kommunale driftsudgifter de kommende år, og vi har ikke lagt skjul på, at vi bliver nødt til at sige farvel til nogle af vores medarbejdere.

Besparelserne berører ikke kun ansatte i de menige geledder. Vi slanker også ledelsen både på topplan og længere nede i rækkerne, siger Laurids Rudebeck.

Ny plan til efteråret

Den kommende direktion med to færre topchefer betyder, at kommunen må sige farvel til et par trofaste medarbejdere.

Laurids Rudebeck fastslår dog, at resultatet af direktionen ikke er en karaktergivning af cheferne, som han kun har ros til overs for.
 
Kommunaldirektørens forslag til ny ledelsesstruktur kommer til behandling i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen den 26. august.

Hvis politikerne siger ja til modellen, får kommunaldirektøren til opgave at sammensætte den nye direktion. Derefter skal direktionen i efteråret lave en samlet organisationsplan til politisk beslutning.