TV der bevæger dig

Fond hjælper fugle ved at lave reservater

Fugleværnsfonden har i 50 år købt arealer for private midler for at gøre områderne til fuglenes fristeder. For eksempel Bremsbøl Sø ved grænsen.

02:04

Formand for Fugleværnsfonden, Martin Iversen, ved Bremsbøl Sø.

1 af 2

En fond, der værner om fuglene i Danmark hedder selvfølgelig Fugleværnsfonden. Formanden hedder Martin Iversen. Han kommer fra Tønder. Det er da også her lidt syd for byen, vi møder ham. Ved Bremsbøl Sø lige på grænsen til Tyskland.

Søen er fondens seneste opkøb. Med hjælp fra lodsejere og Tønder Kommune. Siden købet i 2013 har fuglene taget den til sig. Ornitologer har set over 100 forskellige fuglearter her. En succes.

- På et tidspunkt havde vi besøg af 26 sølvhejrer på én gang. Det er Danmarksrekord, siger Martin Iversen og peger ud:

- De stod lige der en aften i  august. Så bliver man helt høj.

Også blåhalsen, der ellers er en ret sjælden gæst, nyder området.

- Man kan være heldig at høre "nordens nattergal" her ved solnedgang, fortæller Martin Iversen.

Han understreger, at Bremsbøl sø er en del af den mosaik, der giver fulgene bedre levevilkår i den sydvestlige del af Danmark. Sammen  med Hasberg Sø, Nørresø, Magisterkogen og Rudbøl Sø.

Det gælder for eksempel viben, der lider stærkt under landbrugets produktionsformer. Men i fuglereservaterne kan de få en lille hjælpende hånd.

 

 

Fakta om Bremsbøl Sø

Størrelse: 15 hektar.
Generel information: Reservatet blev erhvervet i 2013. Bremsbøl Sø er Fugleværnsfondens nyeste reservat og er et resultat af behovet for klimatilpasning. Reservatet indgår som en del af et dansk-tysk projekt, hvor man, for at skabe mere plads til de større mængder af nedbør, aftager vand fra Vidåsystemet, der afvander store dele af grænselandet.
Naturtype: Nyskabt sø, afgræssede enge og en kunstig yngleø.
Sådan kommer du dertil: I rundkørslen lige øst for Tønder kører du sydpå og kort før grænseovergangen ved Sæd kører du mod vest mod Bremsbøl. Kør ned ad Bremsbølvej til, du kommer til Bremsbøl Sø. Søen ligger bag det nye ådige.