Førtidspensionister kan godt være menige byrådsmedlemmer

Førtidspensionister risikerer ikke at miste pensionen, hvis de bliver menigt medlem af et byråd, mener kommunaldirektør Svend Erik Møller, Tønder Kommune.

Førtidspensionist Jan Sørensen, Øster Højst, fortalte i weekenden, at han har opgivet at stille op som spidskandidat for Enhedslisten til byrådet i Tønder, fordi han frygter at miste sin pension, så han ikke har et forsørgelsesgrundlag, når han går ud af politik.

Jan Sørensen trak sig som spidskandidat på grundlag af et brev fra borgmester Laurids Rudebeck (V), der fastslog, at "såfremt man opnår valg til kommunalbestyrelsen, så kan det have indflydelse på bevillingen og udmålingen af ens førtidspension".

- Da der er tale om en konkret, individuel vurdering af arbejdsomfanget i hvert enkelt tilfælde, vil jeg foreslå, at du kontakter din sagsbehandler for at få helt konkret rådgivning, skrev borgmesteren videre.

Grænsetilfælde

Kommunaldirektør Svend Erik Møller, Tønder Kommune, siger i dag, at hvis Jan Sørensen havde taget imod tilbuddet om personlig rådgivning, ville han have fået oplyst, at menige byrådsmedlemmer ikke risikerer at få genoptaget deres arbejdsevne-vurdering. 30 procent af det årlige vederlag på omkring 95.000 kroner vil blot blive modregnet i førtidspensionen.

Derimod bliver førtidspensionistens arbejdsevne sandsynligvis taget op i løbet af nogle år, hvis vedkommende bliver valgt til borgmester. Det kan også blive aktuelt at genvurdere arbejdsevnen, hvis førtidspensionister bliver udvalgsformand.

Kommunaldirektøren siger, at meget afhænger af, hvornår man har fået tilkendt førtidspension. Den blev tidligere tilkendt som en livsvarig ydelse, og der er et eksempel på, at en borgmester har en hvilende førtidspension.

- Mig kendt er det meget sjældent, at en førtidspension bliver inddraget, siger Svend Erik Møller.