Forvirring om drukregler

Det har skabt vild forvirring, at politiet har strammet kursen over for mindreåriges drikkeri ved skolefester.

Der må kun udskænkes spiritus til mindreårige ved lukkede fester.

Tønder Gymnasium holder i aften skolefest, men invitationer til gamle elever og andre venner af skolen er trukket tilbage, så festen ikke får karakter af en åben fest.

Esbjerg Gymnasium har efter samråd med politiet og de sociale myndigheder tilladt 50 gæster, der på forhånd er godkendt. Hvis en elev har en gæst med, der ikke opfører sig ordentligt, får de begge karantæne.

Handelsskolen i Vejen aflyste i slutningen af oktober en skolefest, fordi reglerne for spiritusudskænkning til elever under 18 år er for uklare.

Teknisk skole i Kolding har forbudt udskænkning af spiritus til elever under 18 år ved skolefester.

Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at politiet indgår en aftale med hver enkelt skole. De skal have adgangskontrol og være i stand til at gribe ind over for elever, der ikke kan styre deres drikkeri.