TV der bevæger dig

Fugleparadis: Nye øer genopretter fugleliv

Margrethe Kog i Tøndermarsken skal i fremtiden blive et paradis for vadefugle, når små øer i de nuværende søer bliver genoprettet.

Gravemaskinen jævner skrænterne ud, så vadefuglene får bedre fødeforhold ved det nye projekt Naturstyrelsen laver i Margrethe Kog Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Fuglesang fra ryler blander sig med kvidren fra klirer. Ind i mængden af vadefuglene kommer ynglende måger, terner og klyder til syne. Sådan kommer virkeligheden måske til at se ud i Margrethe Kog. 

- Jeg håber og tror faktisk på, at vi med det her projekt kommer til at gøre en markant forskel, så nogle af de arter, der slet ikke er her, de vil indfinde sig, siger skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen, der ser frem til foråret, når projektet skal være færdigt.

Det er forhåbningen, at nogle af disse vadefuglearter fremover kan blive set ved Margrethe Kog i Tøndermarsken, efter det første spadestik i dag blev taget til at genoprette naturen.

Forvandler klæggrave til paradis

Naturstyrelsen vil med spadestikket forvandle 40 år gamle klæggrave til et paradis for vadefugle. Tilbage i 1979 blev klæg gravet ud til at bygge diger med. Klæggravene eller lerjordgravene, som de også kan hedde, ligger i dag som søer i Margrethe Kog. Det er disse grave, der skal genoprettes, så små øer kan tiltrække vadefugle.

- Dengang man gravede klæg, tænkte man ikke så meget på fuglene, men mere på sikkerheden i form af diger. Nu har vi så mulighed for at gøre noget ved klæggravene, så de bliver endnu mere fuglevenlige, end de er i dag, siger Martin Brink, landskabsforvalter ved Naturstyrelsen.

Den fuglevenlige genopretning sker ved, at skrænter bliver jævnet ud, så vadefuglene har nemmere ved at komme ned til vandet i klæggravene.

Sådan her kommer paradiset for vadefuglene til at se ud. En ø, der skal give optimale fødeforhold for fuglene. Foto: Julie Schou Nielsen, TV SYD

Øerne giver føde og skærmer for fare

På det 466 hektar store projektområde skal de små øer, der vil opstå ved at udjævne skrænterne, gøre det nemmere for fuglepar at yngle, og ikke mindst så får fuglene de mest optimale forhold til at finde føde.

- Vi etablerer nogle øer, som har de rigtige forhold for fuglene. Det er nogle lave øer uden vegetation, så der er adgang til vandet i søerne. Der er nemlig det, at vadefugleungerne ikke bliver fodret af deres forældre, men selv skal finde maden. Det gør de bedst lige ned til vandet, siger Martin Brink.

De nye øer skal også skærme for den fare, som vadefuglene kan blive udsat for. Ræven. Rovdyret vil gøre skade på fuglelivet i Magrethe Kog, men øerne beskytter vadefuglene, mener Martin Brink.

- Øerne laver vi for at sikre ynglefuglene mod ræven. Den vil tage dem, fordi de ligger på jorden, men ræven vil helst ikke ud at svømme. Hvis den dog finder på den, så lægger vi en flydespærre, så den ikke kan komme derud. Den kan nemlig ikke lide at få hovedet under vand, siger han.

Mest sete på tvsyd.dk