Fyrer børn-og-unge-chef og direktør fratræder

Tønder Kommune har fritaget sin børn- og ungechef for tjeneste, og han kan forvente at blive afskediget. Samtidig har direktøren for området bedt om at fratræde sin stilling for ikke at forstyrre den undersøgelse, der er sat i gang.

Kommunen har konstateret alvorlige fejl og svigt i en enkelt konkret sag inden for børne- og ungeområdet.

Derfor har kommunen hyret et privat konsulentfirma til at undersøge, om der er sket fejl i andre sager også.

Kommunen har besluttet at opsige børn- og ungechef Henrik Mølholm. Og han er fritaget for tjeneste indtil afskedigelsessagen er færdig.

- De fejl, der er konstateret, vedrører en konkret sag, skriver borgmester Laurids Rudebeck (Venstre). Men kommunen har brug for at vide, om der også er fejl i andre sager. Derfor har direktør Viggo Christensen, Børn & Skole, Kultur & Fritid, sat en grundig undersøgelse af området i gang, forestået af et eksternt konsulentfirma.

Direktør Viggo Christensen fra Børn & Skole, Kultur & Fritid, har i den

forbindelse bedt om at fratræde sin stilling. Viggo Christensens åremålsansættelse udløber i år, og han har selv valgt at fratræde, siger borgmesteren til TV SYD.

- Tønder Kommune og Viggo Christensen er enige om, at der ikke må opstå mistanke om, at han forsøger at påvirke undersøgelsen. Derfor har Økonomiudvalget besluttet, at Viggo Christensen skal være fritaget for tjeneste, mens undersøgelsen pågår.

- Der er tale om en personalesag. Derfor kan jeg ikke give flere oplysninger, slutter borgmester Laurids Rudebeck til TV SYD.