Håb om et mangfoldigt fugleliv

Lige er der rigitgt mange spændende fugle at kigge på i Vadehavet og meget tyder på, at det bliver endnu bedre med områdets nye status som Nationalpark.

Landskabet omkring Ballum Sluse er netop nu rastested for tusindvis af gravænder, hjejler, grågæs og bramgæs.

Rovfugle, som havørn og vandrefalk, og andefugle holder også til i området. Der er altid noget at kikke på ved slusen.

DOF Sønderjylland stillede søndag teleskoper til rådighed, så man kan komme rigtig tæt på fuglene.

Håbet i DOF er at Nationalpark Vadehavet bliver et eftertraget ynglereservat for flere og nye spændende fugle.