Hård kritik af Ellemanns marskplan

Ministeren mener fortsat, at rævejagt skal sikre flere fugle i Tøndermarsken. Ornitologer ryster på hovedet.

Der skal flere ynglende fugle til Tøndermarsken, og det skal ske ved at udrydde størstedelen af områdets ræve.

Det er fortsat holdningen hos Miljøministeriet, som onsdag har fremlagt en ny redegørelse om marsken, som er udarbejdet af Naturstyrelsen.

- Jeg ser gerne, at vi får forøget bestanden af fugle i marsken. Også selv om det betyder, at vi må reducere antallet af ræve betydeligt, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Hos Dansk Ornitologisk Forening er man imidlertid skuffet over redegørelsen.

- Miljøministeren har ikke undersøgt muligheder for yderligere fredning af Tøndermarsken, og hun har heller ikke sikret en bedre beskyttelse af områdets unikke naturværdier, siger næstformand Niels Riis.

- I stedet stikker hun hovedet i busken og prøver at vinde tid ved at udsætte yderligere beslutninger til efter næste valgperiode, lyder kritikken videre.

Enøjet

Foreningen mener, at ministeriet enøjet satser på rævebekæmpelsen, som allerede er iværksat, og dermed kræver et minimum af udgifter.

Heller ikke hos Socialdemokratiet er man tilfreds med Karen Ellemanns plan.

Sammen med ornitologerne stiller oppositionspartiet spørgsmålstegn ved, om det er realistisk at fjerne 89 procent af rævene.

Det vurderer Danmarks Miljøundersøgelser som nødvendigt for, at fuglebestanden kan komme tilbage til det ønskede niveau fra 1980'erne.

- Rapporten præsenterer ingen handlingsplan for, hvordan miljøministeren vil sikre, at 89 procent af rævene reelt bliver udryddet - eller dokumentation for at det overhovedet er muligt, siger Socialdemokraternes miljøordfører, Mette Gjerskov.

Også ornitologerne har svært ved at se områdets forskellige lodsejere løse problemet gennem en frivillig indsats.

- De frivillige aftaler om en fuglevenlig drift i Tøndermarsken er allerede slået fuldstændig fejl, mener Niels Riis.