Højmoser i Tønder får EU-millioner

I Tønder Kommune bliver der nu med EU-midler genskabt to højmoser. Det er Kongens Mose, som ligger ved Løgum Kloster og Hønning mose, som ligger i den nordlige del af kommunen.

To sjældne danske naturtyper får nu 88 millioner i tilskud fra EU-Kommissionen og Miljø - og Fødevareministeriet.
Pengene skal gå til de danske højmoser og rigkær, der er i drastisk tilbagegang. Midlerne skal derfor bremse tilbagegangen for otte højmoser og rigkær, og sikre at det sjældne plante - og dyreliv overlever.

- Den våde og næringsfattige jord danner en mosaik af planter, som man kun kan opleve få steder i Danmark. Dem skal vi værne om, og nu vi får sat skub i genopretningen af højmoser og rigkær, så noget af vores mest sjældne natur får en hjælpende hånd, siger Miljø - og Fødevareminister Eva Kjer Hansen i en pressemeddelelse.

Tønder og Thisted kommuner har ansøgt om pengene og er projektledere, men de konkrete projekter bliver gennemført i hele landet.

Ud over i Thisted og Tønder bliver der genskabt højmose i blandt andet Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild kommuner og rigkær i blandt andet i Faxe, Furesø og Struer kommuner.