TV der bevæger dig

Hold nallerne væk, Banedanmark!

Det nyvalgte folketingsmedlem, Henning Hyllested, Enhedslisten, stiller transportministeren kritiske spørgsmål om Banedanmark, som fjerner spor fra den gamle bane mellem Tønder og Tinglev.

Henning Hyllested fra Esbjerg stiller spørgsmål til transportminister Henrik Dam Kristensen.

1 af 2

- Vil ministeren tage initiativ til omgående at standse Banedanmarks fjernelse af spor og sporskifter på Tønder station og Tønder-Tinglev-banen, så længe det ikke er afklaret, hvad der skal ske med den pågældende bane, skriver Hyllested i sit paragraf 20-spørgsmål til ministeren.

Hvad foregår der?

- Man må spørge sig selv, hvad er det lige, der foregår? Mig bekendt har man ikke fra politisk hold definitivt besluttet at nedlægge Tønder-Tinglev, tværtimod, skriver Henning Hyllested.

- Flere og flere får øjnene op for, hvad Enhedslisten i Sønderjylland har sagt i mange år: Det er en god idé at genåbne denne banestrækning.

Hold nallerne væk

- Det vil være en væsentlig styrkelse af den kollektive trafik, og et godt bidrag til målsætningen om at flytte så meget gods som muligt fra lastbil til jernbane. En række virksomheder har udvist interesse for at få genåbnet strækningen. Og skinnerne ligger der jo ? hvis ellers Banedanmark kan holde nallerne væk!

Banedanmark er igangt med at renovere strækningen fra Tønder til Bramming. I forbindelse med arbejde på Tønder Station har Banedanmark fjernet nogle spor fra Tønder-Tinglev banen. Bl.a. et skiftespor, som forbinder strækningen Ribe-Tønder med den gamle bane mod Tinglev.