TV der bevæger dig

Hun må arbejde for kontanthjælpen

Tønder kommune har indført lyn-aktivering af unge, som søger om bistandshjælp. Det skal være slut med, at nyudklækkede studenter får bistand uden at arbejde, mener kommunen.

02:07

Amanda Moberg bliver tvunget til at arbejde fora t få kontanthjælp.

1 af 2

Når Amanda Moberg snitter bogstaver på Kompetencecenter Tønder her i sommerheden, skyldes det et krav fra Tønder kommune, da hun blev færdig med sin HF-eksamen i sidste måned.

- Jeg skulle arbejde for at kunne få kontanthjælp, siger hun.

Kommunen vil ikke længere betale bistand i sommermånederne, og er begyndt at kræve arbejde til gengæld allerede dagen efter bistandshjælpen bliver udbetalt. Og det har reduceret antallet af ansøgere.

- Vi har fået mærkbart færre ansøgninger efter eksamenstiden, siger Jørgen Popp Petersen, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Slesvigsk Parti, Tønder.

Reglerne er klare. Unge der har færdiggjort deres studentereksamen eller anden ungdomsuddannelse kan IKKE få kontanthjælp i sommerferien, hvis de har søgt ind på en videregående uddannelse eller har fået en læreplads. Det gælder også, selv om de ikke har fået besked på, om de er optaget på den nye uddannelse endnu. De får tusindvis af unge først besked på i slutningen af denne måned.