Hver fjerde elev blev væk fra prøve

25 pct. af eleverne valgte at blive på deres værelser, da Sportsefterskolen Sine i Løgumkloster gennemførte afgangsprøve i tysk fredag. De afleverede opgaver skal i weekenden evalueres af skolen, oplyser TV SYDs medarbejder på stedet.

- Vi har bedt vores elever være ærlige og kun komme til prøven, hvis de ikke har set afgangsprøven i tysk. Har de set den, skal de blive på skolen og ikke gå op i hallen, hvor prøven holdes, siger han.

Omkring 25 elever fra sportsefterskolen Sine dukkede ikke op til den skriftlige afgangsprøve i tysk. På mandag tager efterskolen en snak med hver enkelt elev.

Et USB-stik med afgangsprøverne for landets 10. klasses-elever er kommet i hænderne på knap 200 nysgerrige elever.

Forstander Rene Jacobsen erkender, at eleverne er blevet fristet over evne, og at sikkerheden på skolen ikke har været god nok.

- Det er en menneskeligt fejl, som bare ikke må ske. Det er en meget trist sag. Vi skal nu have en grundig snak om vores sikkerhedssystem, siger han.

Seks elever er sendt hjem som følge af sagen.

Konkret er der tale om fire af de skriftlige prøver for 10. klasse - tysk, engelsk, matematik og dansk, som eleverne har set.

De tre af afgangsprøverne er gennemført, og der skal nu tages stilling til, om de tæller.

- Vi kan ikke bare annullere alle prøver, hvis vi for eksempel synes, at alt for mange får en høj karakter. Vi har mange dygtige elever. Det ville være uretfærdigt, siger René Jacobsen og fortsætter:

- Derfor tager vi en samtale med samtlige elever, for at høre om de havde kendskab til prøverne - det gælder også 9. klasses eleverne.

Mandag træffer vi så beslutning om, hvilke konsekvenser sagen skal have.

I værste fald skal eleverne reeksamineres til efteråret i samtlige prøver.

Forstanderen ved ikke, hvor mange, der vil få annulleret deres prøver.

Men han fortæller, at der i hvert fald er en gruppe på 40-50 elever, som vil få annulleret nogen af deres prøver.

Eleverne, som får annulleret deres prøver, skal i så fald til reeksamen i december. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de ikke kan begynde på en ungdomsuddannelse efter sommerferien.

- Jeg kan ikke garantere, at de hver og en vil kunne fortsætte i et ungdomsuddannelsesforløb. Men det er min forventning, at langt de fleste af dem vil kunne starte, sådan som de har planlagt, siger Rasmus Vanggaard, der er kontorchef i Undervisningsministeriet.

Eleverne er ikke garanteret adgang til gymnasiet eller en anden ungdomsuddannelse, da de ikke kan fremvise en bestået afgangsprøve.

- I Danmark har man et retskrav på at blive optaget efter at have bestået 10.-klasses prøven, og det har de her elever jo så altså ikke, siger kontorchef Rasmus Vanggaard i Undervisningsministeriet.

I stedet vil det være op til en konkret vurdering, om den enkelte elev kan optages på gymnasiet, forklarer han.

- De kan stadig blive optaget efter en konkret vurdering, hvis de er parat til det, og mon ikke de fleste er det, siger han til politiken.dk