Kamp om ældrecenter

Borgermøde tirsdag aften om lukningen af et af Skærbæks to plejecentre. Borgere protesterer. Politikere peger på tomme dyre pladser

Ældrecentret Rosenvænget skal lukke. Hvis det står til sundhedsudvalget i Tønder Kommune.

Politikerne henviser til, at der allerede nu er problemer med tomme boliger. Og at fremskrivningen af behovet for boliger viser en nedadgående tendens.

Politikerne håber at spare 2,7 mio. kr. på lukningen.

Forslaget har været i høring. Nu har kommunen inviteret til et dialogmøde. Her vil politikeren fortælle om ideen bag lukningen og lytte til borgernes ønsker. Mange i Skærbæk er imod lukningen af det de kalder "et velfungerende plejecenter" og peger i stedet for på "et ældre og ikke så godt" plejecenter i Tønder.

Mødet finder sted i aften tirsdag kl. 18.30-20.30 i Skærbæk fritidscenter.