TV der bevæger dig

Københavnske kommuner kaprer fraflytningsmidler fra Sønderjylland

Oprydning i CPR-registeret betyder, at Frederiksberg og Gentofte Kommune får penge fra en fraflytningspulje. Det er penge, der ellers var tiltænkt kommuner som Tønder, der har problemer med fraflytning.

Sønderborg og Tønder får hver 17 millioner kroner mindre i udligning på grund af Frederiksberg og Gentofte. Foto: Scanpix 2017

Opdateret med citat fra social- og indenrigsminister Astrid Krag.

To af landets rigeste kommuner, Gentofte og Frederiksberg, skal have penge fra en særlig borgervandringspulje, der var tiltænkt danske kommuner med økonomiske udfordringer.

Puljen er en del af den kommunale udligningordning, der skulle støtte kommuner som Tønder og Sønderborg, der oplever fraflytning.

Men Gentofte og Frederiksberg har lavet en oprydning i deres cpr-register, og det giver dem ret til penge fra puljen, på trods af at de er blandt landet rigeste, og de generelt ikke oplever fraflytning.

Gentofte og Frederiksbergs oprydning i CPR-registeret betyder, at Sønderborg og Tønder hver får 17 millioner kroner mindre i udligningsgodtgørelse.

Læs også Prognose: Fremtiden ser dyster ud for sønderjyske kommuner

Beløb svarer til 30 hjemmehjælpere

Tønder Kommunes borgmester er mildest talt ikke tilfreds med, at milioner, kommunen ellers skulle have haft, gives til de to københavnske kommuner.

- Det er ganske alvorligt, hvis vores penge går til Gentofte og Frederiksberg. De er ikke ligefrem kendt for at mangle penge, siger Henrik Frandsen (V), der er borgmester i Tønder Kommune.

De 17 millioner er penge, som kommunen ellers sagtens kunne have brugt.

- Det er et stort beløb, vi skal finde i vores budget. Beløbet er cirka én procent af vores driftsbudget. Det er cirka 30 hjemmehjælpere, og det er da synd for de gamle.

Udligningsordfører: Jeg kan sagtens forstå, at man er vred

Uligheden i udligningssystemet har gjort, at de sønderjyske kommuner stiller sig uforstående over for fordelingen. Kommunal udligningsordfører fra Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen, forstår også godt, at kommuner som Tønder og Sønderborg synes, det virker underligt, at udligningspengene går til Gentofte og Frederiksberg.

- Jeg kan sagtens forstå, at man er undrende og vred i de kommuner, hvor man egentlig burde modtage mere, siger Christian Rabjerg Madsen (Soc. dem.).

Det er dog klart en fejl, fastslår Christian Rabjerg Madsen.

- Vi kan se, at der er nogle uhensigtsmæssigheder, som betyder, at der bliver taget penge fra kommuner som Haderslev, Tønder og Sønderborg. De penge bliver givet til rigere kommuner som Frederiksberg og Gentofte. Det er klart en fejl i udligningssystemet, som vi skal have rettet op på.

Hvornår systemet bliver lavet om, kan udligningsordføreren dog ikke svare på.

- Jeg tør ikke sige, hvornår vi har et nyt udligningssystem færdigt, men det afgørende er, at Danmark er for lille til store forskelle, konstaterer Christian Rabjerg Madsen.

Astrid Krag: En bunden opgave for regeringen

Social- og indenrigsminister Astrid Krag kan godt sætte sig ind i vreden og den undren de sønderjyske kommuner føler lige nu. Hun fortæller, at det er en bunden opgave for den nuværende regering at lave systemet om.

- Jeg er helt enig i, at vi har mange skævheder og uretfærdigheder i den nuværende udligning. Regeringen ser det derfor som en bunden opgave at lave en udligningsreform. I mellemtiden har vi med kommuneaftalen for 2020 aftalt et markant løft i rammerne for kommunerne under ét, og vi har stoppet den årlige nedregulering af budgetterne. Samtidig er puljen til særtilskud til vanskeligt stillede kommuner hævet til 350 mio. kr. Det giver mulighed for at hjælpe kommuner, der har særlige udfordringer.

Social- og Indenrigsministeriet kunne ellers have underkendt de to kommuners folketal, når faldet skyldes oprydning i CPR-registeret. Det ville dog have været meget usædvanligt, skiver netmediet NB Økonomi.