TV der bevæger dig

Kom og se, hvor guldhornene blev fundet

Guldhorsvej i Gallehus er blev opgraderet med penge fra A.P. Møllers fond, og derfor kan besøgende på stedet, hvor guldhornene blev fundet, bliver bedre oplyst.

Guldhornen blev fundet i Gallehus ved Tønder.

Der er sat nye informationsskilte op. Og adgangsforholdene er blevet udbedret.

A.P. Møller og Hustru Chastines McKinney Møllers Fond til almene Formaal har givet en bevilling til Kulturstyrelsen, som har et projekt, Danmarks oldtig i landskabet. Fundstedet for de to guldhorn ved Gallehus er udpeget mellem 100 lokaliteter.

Den opgraderede akttraktion blev åbnet i dag af konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen. Museumsinspektør Pernille Kruse,

Museum Sønderjylland, fortalte om guldhornene, og hvordan man i dag ser på disse enestående genstande fra Danmarks Oldtid.

 

 

Hornene blev fundet enkeltvis i to omgange. Pigen Kirsten Svendsdatter
fandt det lange guldhorn den 20. juli 1639, og den 21. april 1734 blev
det korte horn fundet af husmand Erik Lassen. Begge horn blev fundet
på en mark ved Gallehus nær Møgeltønder i Slesvig.

 Kirsten skrev et brev til kongen og modtog et skørt som findeløn, Erik
afleverede det korte horn til greven på Schackenborg. Greven afleverede
hornet til kongen, og via greven modtog Lassen 200 rigsdaler som
belønning. Hornene blev dermed afleveret til kronen og blev opbevaret
på Det kongelige Kunstkammer ved Christiansborg i Rigsarkivets
nuværende bygning.

Det lange horn skænkede Christian 4. til sin søn prins Christian ("den
udvalgte prins", der døde før faderen), som brugte det til drikkehorn. Det
var 75,8 centimeter målt i den ydre kurve.

Mundingens diameter var 10,4 centimeter. Worm angiver hornets vægt
uden den runde skrueknop, som Den udvalgte Prins fik tilføjet, til 3,1
kg; andre kilder siger 3,2 kg, hvad der kan være inklusive skruen.

(Kilde: Wikipedia)
Mere kultur