Kommission for bedre grænse-tranport

En dansk-tysk transportkommission med politikere fra Danmark og Tykland holdt tirsdag det første møde i Tønder.

Kommissionen skal undersøge mulighederne for at udbygge trafikforbindelserne i den sydlige del af Jylland og Nordtyskland.

Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen Kommuner har foreslået en parallelmotorvej i vest i stedet for en udbygning af E 45 i øst. Foreløbig har Folketinget afsat seks millioner kroner til forundersøgelser af projektet.

I Tyskland undersøges mulighederne for at udbygge B5 i Slesvig-Holsten.

Kommissionen skal belyse sammenhængen mellem trafikforbindelser og en styrkelse af erhvervsmulighederne i grænseregionen.

- Det er mit håb og ønske, at transportkommissionen vil lægge sporene til et markant løft af vores fælles region, sagde borgmester Laurids Rudebeck (V), da han åbnede mødet.