TV der bevæger dig

Kommission for bedre grænse-tranport

En dansk-tysk transportkommission med politikere fra Danmark og Tykland holdt tirsdag det første møde i Tønder.

00:33

Nu skal de til at lave trafikplaner.

1 af 2

Kommissionen skal undersøge mulighederne for at udbygge trafikforbindelserne i den sydlige del af Jylland og Nordtyskland.

Esbjerg, Tønder, Fanø og Vejen Kommuner har foreslået en parallelmotorvej i vest i stedet for en udbygning af E 45 i øst. Foreløbig har Folketinget afsat seks millioner kroner til forundersøgelser af projektet.

I Tyskland undersøges mulighederne for at udbygge B5 i Slesvig-Holsten.

Kommissionen skal belyse sammenhængen mellem trafikforbindelser og en styrkelse af erhvervsmulighederne i grænseregionen.

- Det er mit håb og ønske, at transportkommissionen vil lægge sporene til et markant løft af vores fælles region, sagde borgmester Laurids Rudebeck (V), da han åbnede mødet.

Mest sete på tvsyd.dk